Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Danijela

Prezime Majstorović

Datum rodjenja 9. juli 1978.

Mjesto rodjenja

e-mail majstorovic.danijela@gmail.com

Kontakt telefon 065/ 894 - 946

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Univerzitetska profesorica

Oblast stručnosti - Lingvistika, kulturoloske studije

Oblast aktivizma - Rod, marginalizovane grupe, etnicitet, klasa, drustveni pokreti

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Doktorat Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet Lingvistika/filologija2006
Master, magistratura Ohio University Medijske studije/komunikologija2003
Fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet Engleski jezik I knjizevnost2000

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski, njemackiDa

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Univerzitet u Banjoj Lucibanja LukaVanredna profesorica2012Predavacki I naucnoistrazivacki rad

Rezultati

Rezultati
Predavacki I naucnoistrazivacki rad Objavljeni radovi ( najvažniji): Biografija: Danijela Majstorović, 9. juli 1978. Bihać, SFRJ Prof. dr. Danijela Majstorović diplomirala je 2000. godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost i od 1996. godine radila je kao prevoditeljka za brojne međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini te predavala engleski jezik. 2003. je magistrirala komunikologiju na Univerzitetu u Ohaju (Ohio University School of Telecommunications) gdje su joj fokus bile medijske studije, međunarodno komuniciranje i dokumentarni film. U septembru 2006. doktorirala je na Univerzitetu u Banjoj Luci braneći disertaciju “Analiza diskursa Kancelarije Visokog predstavnika (OHR-a) u Bosni i Hercegovini-engleski test i lokalni kontekst”. Od 2001. radi kao asistentkinja na Studijskom programu engleski jezik i književnost, od 2007. kao docentkinja, a od 2012. kao vanredna profesorka na istom studijskom programu Univerziteta u Banjoj Luci gdje predaje analizu diskursa, lingvističku grupu predmeta te kulturološke i studije i američku kulturu. Gostovala je u svojstvu gostujuće istraživačice na Univerzitetu u Lankasteru u Velikoj Britaniji (Lancaster University) od septembra do decembra 2006. a potom na Univerzitetu u Kaliforniji u Los Anđelesu (UCLA) tokom akademske 2012-2013 godine kao gostujuća profesorka Fulbrajt (Fulbright) programa američke vlade. Od decembra 2013. do maja 2014. godine gostovala je u svojstvu postdoktorske istraživačica Kanadskog istraživačkog direktora za kulturološke studije (Canada Research Chair in Cutural Studies) na Univerzitetu u Alberti. Autorka je preko trideset članaka na temu reprezentacije, etniciteta, roda, diskursne analize, media i filma te tri monografije: Diskurs, moć i međunarodna zajednica (2007, Filozofski fakultet, Banja Luka), Youth Ethnic and National Identity in Bosnia and Herzegovina: Social Science Approaches (u koautorstvu sa V. Turjačaninom, 2013, Palgrave, London) te Diskursi periferije (2013, Biblioteka XX vek, Beograd). Urednica je tri zbornika: Living with Patriarchy: Discursive Constructions of Gendered Subjects Across Cultures (u kouredništvu sa I. Lassen, 2011, John Benjamins, Amsterdam), U okrilju nacije: konstruisanje nacionalnog i državnog identiteta kod mladih u Bosni i Hercegovini ( u kouredništvu sa V. Turjačaninom, 2011, CKSP, Banja Luka) te zbornika Kritičke kulturološke studije u post-jugoslovenskom prostoru (2012, Filološki fakultet, Banja Luka). Producirala je i režirala dva dokumentarna filma: Kontrapunkt za nju (2004) na temu trgovine ženama kao i Posao snova (2006) na temu uloge žena na estradi. Od marta 2009. do 2012. godina bila je članica Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Vlade Republike Srpske. Učestvovala je i vodila brojne naučno-istraživačke projekte: istraživanje Žena u Bosni i Hercegovini između emancipacije i patrijarhata i (2007-2008, Međunarodni forum Bosne), Konstruisanje etničkog i nacionalnog identiteta kod mladih u BiH (2009-2011, RRPP i Univerzitet u Friburgu) kao i projekat naučne saradnje sa Fakultetom za družbene vede Univerziteta u Ljubljani, Kritičke i kulturološke studije u postjugoslovenskom prostoru (2010-2011). U periodu od 2007-2011 radila je kao voditeljka Studijskog programa za engleski jezik i književnost te je bila gostujuća profesorka i predavačica na brojnim visokoškolskim ustanovama poput Komunikološkog fakulteta u Banjoj Luci, Fakulteta Filozofskog fakulteta u Tuzli, postdiplomskog programa Rodne studije Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, te na postdiplomskom programu Filozofskog fakulteta u Kragujevcu, smjer Nauka o jeziku. Trenutna interesovanja su joj interdisciplinarna i vezana su za kritičku analizu diskursa, komunikologiju, postkolonijalizam, feminizam, marksističku teoriju, dokumentarni film i medijsku pismenost. Sa svojim studentima/studentkinjama osnovala je čitalačko-diskusionu grupu Jezik, moć i ideologija.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.