Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Dijana

Prezime Hadžizukić

Datum rodjenja 08.10.1969.

Mjesto rodjenja Kiseljak BiH

e-mail Dijana.hadzizukic@unmo.ba

Kontakt telefon 061 242 550

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Profesorica

Oblast stručnosti - Humanističke nauke, uža naučna oblast: Književnost

Oblast aktivizma -

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Doktorat Fakultet humanističkih nauka Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar Humanističke nauke, oblast: Književnost2009.
Master, magistratura Filozofski fakultet Sarajevo Književno-historijske nauke2006.
Fakultet Filozofski fakultet Sarajevo Književnost naroda I narodnosti SFRJ I srpskohrvatski jezik1994.
Srednja škola Prva gimnazija Sarajevo Prosvjetni smjer1988.

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u MostaruMostarDocent1995Na Fakuletu sam radila kao asistent, viši asistent i docent (u proceduri je izbor u zvanje vanrednog profesora) na predmetima iz oblasti južnoslavenskih i bosanskohercegovačke književnosti.
Centar za djecu i omladinu KonjicKonjickoordinator19942000Centar se bavio psihosocijalnim problemima djece nakon rata, edukacijom iz oblasti stranih jezika i informatike, te okupacionim terapijama (ples, slikanje i sl.) Ja sam rukovodila radom Centra i projektnim aktivnostima u vezi sa pronalaženjem finansijskih sredstava.

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): Knjige: Poetski diskurs u bošnjačkom romanu, Slavistički komitet, Sarajevo, 2011. Književna Hercegovina, Dobra knjiga, Sarajevo, 2014. Objavila više od 40 naučnih i stručnih radova u časopisima i naučnim zbornicima, učestvovala na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama i naučnim skupovima, bila predsjednica organizacijskog odbora naučnih skupova “Slovo o Maku” 2012. i “Slovo o A.B. Šimiću, A. Šantiću i Zuki Džumhuru” 2014. I sve ostale aktivnost su isključivo vezane za struku. Nagrade i priznanja: U toku školovanja: 1. “Mitar Trifunović Učo” – nagrada za postignut odličan uspjah iz svih predmeta u svim godinama tokom osnovnoškolskog obrazovanja; 2. “Salko Nazečić” – nagrada Filozofskog fakulteta za najboljeg studenta na Odsjeku u školskoj ‘90/91. 3. Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu 4. “Muhsin Rizvić” – priznanje koje BZK Preporod dodjeljuje doktorantima iz oblasti bošnjačke književnosti.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.