Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Dženana

Prezime Husremović

Datum rodjenja 14.01.1971

Mjesto rodjenja

e-mail Dzenana.husremovic@gmail.com

Kontakt telefon 033 253 144

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Docent na Filozoskom fakultetu

Oblast stručnosti - Psihologija (odabir zanimanja i razvoj karijere, nezaposlenost, organizacijska psihologija, obrazovna politika)

Oblast aktivizma - Obrazovna politika i reforma karijerne orijentacije

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Doktorat FF UNSA Sarajevo Organizacijska psihologija / Psihometrija2011
Master, magistraturaFF UNSA Sarajevo Psihologija odabira zanimanja / Psihometrija2006
Fakultet FF UNSA Sarajevo Psihometrija 2001

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Psihologija JFDP US State Department Ukupan program 09.2012 do 05.2013; boravak u USA 5 mjeseci JFDP Alumnaseptembar 2012maj 2013
Upravljanje državom i javne politike FCO Velika Britanija FCO AlumnaFebruar 2014

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski jezikSve što je potrebno Organizacijske vještine, prezentacijske i komunikacijske vještine

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): KNJIGE, POGLAVLJA U KNJIGAMA I PUBLIKACIJE 1. Husremović, Dž i Đapo,N. (2011) Mapiranje ključnih kompetencija u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine. Agencija za predškolsko, osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje Bosne i Hercegovine 2. Husremović, Dž i Đapo,N. (in press) Sekundarna analiza podataka o prediktorima uspjeha iz matematike i bosanskog,hrvatskog i srpskog jezika. Agencija za predškolsko, osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje Bosne i Hercegovine 3. Husremović, Dž, Đapo,N. I Jančić Doyle,M. (in press) Sekundarna analiza podataka - prediktori uspjeha na testovima iz matematike, prirodnih nauka, i bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika učenika šestih i osmih razreda osnovne škole. Agencija za predškolsko, osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje Bosne i Hercegovine 4. Husremović, Dž., Šišić,A., Dostić, G. (2009)Tim za uspjeh. Praktičan vodič za upravljanje ljudskim potencijalima. proMENTE socijalna istraživanja, Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine i Privredna komora Republike Srpske 5. Husremović,Dž., Trbić, Đ.(2006) Private tutoring in Bosnia and Hercegovina (chapter 7) u Silova,I., Budiene,V.(ed). Education in a Hidden Marketplace: Monitoring of private tutoring. Open Society Institute 6. Husremović, Dž., Trbić, Đ. (2007) Nacionalni izvještaj Bosna i Hercegovina u Budiene,V. (ed) Prava cijena obrazovanja. Praćenje privatnih instrukcija. Institut Otvoreno društvo Bosna i Hercegovina 7. Husremović, Dž., Powell, S.,Šišić,A.,Dolić,A. (2007) Obrazovanje u Bosni i Hercegovini: Čemu učimo djecu? Analiza sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta. Fond Otvoreno društvo Bosna i Hercegovina ČLANCI I SAŽECI: 1. Husremović, Dž. (2012). Da li zaista znamo što studenti znaju: vrednovanje i ocjenjivanje znanja. Zbornik radova VI savjetovanja o reformi visokog obrazovanja Univerziteta u Sarajevu 2. Tihi,B.,Peštek.A, Husremović,Dž.,Childs,E.(2008) Comparison of the active learning method with the traditional approach in teaching delivery: Case of School of Economics and Business in Sarajevo. Zbirka radova ICES 2008 str. 272-276. Ekonomski fakultet u Sarajevu 3. Peštek, A., Husremović,Dž. (2009) Evaluation of Faculty Development Programs at School of Economics and Business (University of Sarajevo). Zbirka radova Mezinarodni Bat’ovy conference pro doktororandy a mlade vedecke pracovniky. Univerzita Tomaše Bati ve Zline 4. Tihi,B., Peštek,A.,Husremović,Dž. (2006) Impact of promotional techniques at the place of purchase on making decisions about purchase quantity. Zbirka radova ICES 2006. Ekonomski fakultet u Sarajevu 5. Childs,E., Peštek,A., Kobašlija,S., Husremović,Dž., Pušina,A. (2008) The possibilities of a blended model active learning approach to build faculty capacity: The FDGP program. Conference Proceedings. International Association of Technology, Education and Development 6. Husremović, Dž., Powell,S. (2007) Bringing Career Education into Bosnia and Hercegovina in line with Learner Needs and Modern Paradigm. p 208. Zbirka sažetaka. Organizing Committee of XIII World Congress of Comparative Education Societies and Faculty of Philosophy of the University of Sarajevo 7. Trbić,Đ., Husremović, Dž. (2007) Education in the market place: Monitoring of private tutoring. p. 163. Organizing Committee of XIII World Congress of Comparative Education Societies and Faculty of Philosophy of the University of Sarajevo 8. Husremović,Dž., Kadić,A., Lepić,S. (2010). Iz škole na posao: potrebe i interesi učenika i poslodavaca u BiH. Psihologija rada u Hrvatskoj: prošlost,sadašnjost, budućnost. Sažeci priopćenja. str.29. Hrvatsko psihološko društvo 9. Husremović,Dž., Bucik.V. (2011). Validacijska studija Upitnika psihosocijalnih faktora na radnom mjestu (QPS Nordic). Knjiga sažetaka. Str. 27. Društvo psihologa Republike Srpske i Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine 10. Husremović, Dž., Repišti,S., HIndija,A., Miljanović,Lj., Hadžić, A. Hasandedić,L. (2011) Validacija skale intrinzične motivacije za posao i skale idealizirane percepcije sebe i organizacije. Knjiga sažetaka. Str. 27. Društvo psihologa Republike Srpske i Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine 11. Husremović, Dž., Peštek, A. (2009) Evaluacija programa obuke FDGP nastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu. Zbirka sažetaka. Str. 20. Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine i Društvo psihologa Republike Srpske

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.