Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Elmida

Prezime Sarić

Datum rodjenja 29.oktobar 1967

Mjesto rodjenja Gacko

e-mail es@izborplus.ba, elmidasara@gmail.com

Kontakt telefon 061 20 70 34

Web site www.izborplus.ba

Oblast djelovanja


Profesija - Inžinjerka Konsultantica za organizacioni razvoj i Evropske integracije

Oblast stručnosti - Obrazovanje odraslih (Adult Learning Skills) Facilitacija procesa u kome učestvuju zainteresirane strane Mentoring/coaching Ekspertica za EU Integracije

Oblast aktivizma - -EU integracije - Civilno društvo

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Master, magistratura Univerzitet Sarajevo-University Bolonja Evropske integracije2010
Fakultet Mašinski fakultet u sarajevu Mašinstvo Februar 1992

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Upravljanje projektnim ciklusom - Pisanje projekata - Monitoring - Evaluacija - Procjena projekata - Implementacija projekata (pravila I procedure) EU Del- MDF Holandija Da2003 2003
Strateško planiranje DemNetDa20012001
Consulting skills MDF HolandijaDa20062006
Vjestine i znanje u vezi organizacionog razvoja ( focus OCD) DemNET BiH Da2000 2000
Training za trenere GIZ i DEIDa20132013

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski, francuskiDa

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
TKO Izbor Plus Izvršna direktorica- Senior konsultantica20032014Zadužena za vodjenje organizacije, fundraising, koordinaciju sa donatorima; Senior trenerica/ facilitatorica/mentorica za oblasti: organizacionog razvoja, i razvijanje i implementacija Projekata, uspostava monitoring sistema, Evaluacija projekata
EU Delegacija –MDF BriselKljučna ekspertica za IPA II Programiranje april 2014decembar 2014 Planiranje I pisanje prijedloga projekata za državu BiH u okviru IPA II 2014. U konsultacijama sa kljucnim akterima pripremljeni projekti za BiH državni paket IPA II 2014.
EU Delegacija BiH- Direkcija za EU Integracije Ekspertica za koordinaciju EU Pomoći , TAseptembar 2012juli 2013Dizajn i vodjenje konsultacijskih procesa za IPA II finansijski instrument; TNA analizu državnih službenika u oblasti EU integracija I trening plan te niz treninga za drzavne sluzbenike
GIZ-Direkcija za EU integracije Ključna ekspertica za on-line PCM obukumart 2014maj 2014Dizajn treninga on-line , izrada scenario, priprema studije slucaja sa svim rješenjima, priprema interaktivnih slajdova, savjeti za tehničko rješenje i vizualizaciju slajdova; izrada kviz pitanja za cerifikate
Agencija za državnu službu BiH Trenerica za menadžerski modul VIII-PCM obuka2010Dizajn I izvedba interaktivne obuke za državne službenike iz oblasti projektnog upravljanja ( napredna višednevna obuka)
Federalna agencija za državnu službu BiHTrenerica za EU integracije 2011Dizajn i izvedba interaktivne obuke za državne službenike iz oblasti projektnog upravljanja I izrade budžeta projekata ( napredne obuke)
Direkcija za evropske integracije BiHTrenerica za PCM obuke2010Izvedba obuke osnovne i napredne za projektno planiranje i implementaciju koristeći logičku matricu. Poseban akcenat stavljen na EU fondove i karakteristike projekata koji mogu biti podržani iz EU fondova Teme: Programiranje, identifikacija projketnih ideja, logički okvir, Projektni fiche, Budzetiranje, Izrada projektnog zadatka (ToR)
Razni naručioci usluga evaluacije projekataEvaluatorica projekata 1999 Evaluacija implementiranih projekata sa aspekta: relevantnosti, efektivnosti I efikasnosti, održivosti, impakta i samog dizajna projekta. Evaluirala razne projekte i trogodišnje programe, koristeći razne tehnike: desk-research, intervju, fokus grupe, upitnici itd.
Razni treninzi za javni, poslovni sektor I NVO sektor Senior Trenerica Osnovni i napredni treninzi koji traju od jednog dana do deset dana Treninzi su skrojeni prema potrebama ciljne grupe (tailor-made training) Soft vještine (teme): komunikacija, pregovaranje, upravljanje vremenom, prezentacijske vještine, liderstvo, vodjenje tima, timski rad Projektno planiranje (teme): Log matrica, pisanje projekata, analiza zainteresiranih strana, procjena kvaliteta projekta, implementacija/monitoring I evalucija, izrada izvještaja, grant shema, PRAG pravila Vodjenje procesa- facilitacija slozenih procesa konsultacija, planiranja I sl.

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): Izrada Projekata koristeći logičku matricu, 2010, Elmida Sarić, TKO Izbor Plus, Sarajevo Razne vrste priručnika iz oblasti: Komunikacijske vještine, Liderstvo , Monitoringa i Evaluacija Iskustvo u radu u regiji: Albanija, Srbija, Makedonija

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.