Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Nermina

Prezime Zaimović-Uzunović

Datum rodjenja 14. februar 1954.

Mjesto rodjenja

e-mail nzaimovic@yahoo.com

Kontakt telefon 061 798 881

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Redovni professor Univerziteta u Zenici, dr tehničkih nauka iz oblasti mašinstva

Oblast stručnosti - Metrologija, izgradnja infrastructure kvaliteta, laboratorije I uslovi za njihovo akreditovanje I funkciju

Oblast aktivizma - Rodna ravnopravnost, ekologija , kroz rad u NVO I PS BiH

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Doktorat Univerzitet u Sarajevu Tehničke nauke1992.
magistratura Univerzitet u Mostaru Tehničke nauke1985.
Fakultet Mašinski fakultet Sarajevo Proizvodno mašinstvo1977.
Srednja škola Gimnazija u Zenici 1972.

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Koordinatna metrologija Zeissda3 sedmice
političkaedukacija NDI da7 dana
Rodna ravnopravnost Razne NVOne1988

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski, govori, čita I piše, ruski Uz osnovne software, koristim specijalizirane za modeliranje I proračun MKE

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
RMK ZenicaZenicakonstruktor19771978Konstrukcija I proračun pristroja I uredjaja u pogonima Željezare Zenica
Mašinski fakultet u ZeniciZenicaAsistent pripravnik , asistent, viši asistent, docent, vanredni professor, redovni profesor1978Nastavni I sitraživački rad
Parlamentarna skupština BiHposlanica20102014Zakonodavne aktivnosti, rad u parlamentranim komisijama; Komisija za ravnopravnost spolova, Komisija za odbranu I sigurnost, Komisija za evropke integracija I ad hoc komisije medju kojima je za izmjenu izbornog zakonodavstva.

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): Autorica I koautorica 14 knjiga I udzbenika, više od 100 naučnih I stručnih radova objavljenih u časopisima I naučnim konferencijama, te štampanim u zbornicima radova konferencija. Radovi se odnose na oblast metrologije_nauke o mjerenju, dizajna proizvoda metodom konačnih elemenata I rapid prototajpinga te primijenjene mehanike. Nagrade i priznanja: Kontinuirano članice naučnih odbora konferencija Kvalitet , časopisa Mašinstvo ali I niza konferencija u BH I Više puta članica naučnih I programskih odbora konferencija širom svijeta (Osaka, Krakov,Beograd itd. ) Fulbrightova stipendija na univerzitetu Massachusetts UMASD-USA, 1997/98 Priznanja UNMO za dugogodišnji rad Priznanje UNZE za akademski rad Priznanja studenata , proznanja za rad u Forumu žena SDP Bah u povodu 15 godina rada Foruma

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.