Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Đermana

Prezime Šeta

Datum rodjenja 2.11.1981.

Mjesto rodjenja

e-mail djermana@yahoo.com

Kontakt telefon 00 387 61 792 739

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Sociologinja religije Diplomirana anglistica – prevoditeljica

Oblast stručnosti - Ženske i rodne studije i religijska perspektiva Sociologija religije – civilno društvo, ljudska prava, sekularnost i religija Ženski aktivizam i lokalno djelovanje Konferencijsko prevođenje za engleski jezik

Oblast aktivizma - Sve gore navedene

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
DoktoratFakultet političkih naukaSociologija – sociologija religije
Master, magistraturaCentar za interdisciplinarne postdiplomske studije, Univerziteta u SarajevuReligijske studije – sociologija religije 2010
FakultetFilozofski fakultet, odsjek za engleski jezik i književnost Engleski jezik i književnost 2004
Srednja školaGimnazija, Donji VakufGimnazija 2000

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Obuka iz istraživanja u društvenim naukama – metode i metodologija Centar za napredne studije, Sarajevoseptembar 2012decembar 2012
Monitoring javnih politika i budžeta iz perspektive rodne ravnopravnosti – indikatori i alatiUN Women, Sarajevo 3 oktobar 20115 oktobar 2011
Monitoring javnih politika i budžeta iz perspektive rodne ravnopravnosti – indikatori i alatiUN Women, Sarajevo 20 juni, 201221 juni, 2012
Metodologija uzimanja životnih priča: „Life stories and dialogues“ CIPS, Sarajevojuni 2011juni 2011
„Dijalogom protiv nasilja“ u okviru projekta „Rodno utemeljeno nasilje i multureligijski dijalog“ TPO Fondacija i Medica Zenica20.09.2010.29.09.2010.
Kurs „Mediji i komuniciranje u savremenom svijetuCEI Nahlamart, 2010.mart, 2010.

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski jezik Napredno poznavanje slovenačkog jezika Osnovno poznavanje italijanskog jezika Microsoft office package, internet, itd. Vozačka dozvola

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka Menadžerica naučno-istraživačkih projekata februar 2014Zaprimanje i praćenje naučno-istraživačkih projekata i njihove implementacije Naučno-istraživački rad
Centar za edukaciju i istraživanje Nahla Voditeljica istraživačkog odjela septembar, 2010 februar, 2014Osmišljavanje i vođenje istraživačkih projekata u društvenim naukama Metodologija istraživanja u društvenim naukama
Udruženje za jezik i kulturu lingvisti Osnivačica i direktorica Septembar, 2005septembar 2010Rukovođenje udruženjem Rad sa klijentima Upravljanje ljudskim resursima …

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi (najvažniji): Publikacije: 1. I moje mjesto je tu! – istraživanje o poziciji i ulozi žena u tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama u BiH, CEI Nahla i Ekumenska inicijativa žena, Omiš. Hrvatska, maj, 2013. 2. I otac odgaja – istraživanje uključenosti očeva u odgoj u FBIH, CEI Nahla, FIGAP, mart, 2012 3. Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH: izabrana bibliografija (1900 - 2010), Nahla, September 2011 (ur.) 4. Zašto marama – bh. muslimanke o životu i radu pod maramom, CNS i CIPS, Sarajevo, 2011.
Članci/radovi: 1. Pravo na slobodu misli, savjesti i vjere u međunarodnim dokumentima u odnosu na rad i zapošljavanje u Diskursi, Sarajevo, 2013 (izdanje za juni/juli) 2. Kreiranje religijskog identiteta bh. muslimanki u „Zbornik sa konferencije: Prevazilaženje tradicionalne uloge žene u društvu i dekonstrukcija ženske uloge u religijskim zajednicama Zapadnog Balkana, decembar, 2013. Centar za teološka istraživanja Beograd i Centar za istraživanje religije Beogradske otvorene škole 3. Države Balkana u The Oxford Encyclopedia of Islam and Women, 2013; ur. Natana J. DeLong-Bas 4. Muslim Women’s Agency in Bosnia and Herzegovina – a myth or reality? u Female Perspectives on Muslim Women in Societies, Vienna University i Loyola University, Chicago, 2013. 5. Žene su zvijezde predhodnice, Novi Muallim, 48, decembar 2011, p. 21. 6. The Family Structure of the Muslims of Balkans, Problems and Good Examples in Family of the Islamic World, UNIW, juni, 2011, p. 50. 7. Hidžab muslimanki u Evropi – Izazov konceptu univerzalnih ljudskih prava u Diskursi, Sarajevo, 2011, p. 139. 8. Contemporary Muslim Women’s Voices in B&H for Multiculturalism u Globalised Society: European Muslims, Identity and Citizenship Conference, Northampton, februar, 2011. 9. Studija/policy paper Kultura i politika praznovanja u Bosni i Hercegovini u javnim obrazovnim institucijama, Centar za napredne studije, Sarajevo, februar/mart 2010. 10. Hadis kao izvor Poslanikovog a.s. odnosa prema ženama u Takvimu IZ Bošnjaka u Sjevernoj Americi, 2009, p. 97.
Prijevod knjiga: 1. Žene, politika i religija/Women, Politics and Religion, prijevod knjige Dr. Zilke Spahić Šiljak sa kolegicom Aidom Spahić, februar, 2010. 2. Kultura suživota - A Culture of Peaceful Coexistence, prijevod knjige Dr. Ekmeleddina Ihsanoglua (u saradnji sa prof. Enesom Karićem), Connectum, maj 2006.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.