Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Jasmina

Prezime Čaušević

Datum rodjenja 9.mart 1976.

Mjesto rodjenja Smederevo

e-mail jasminacausevic@gmail.com

Kontakt telefon 062 22 98 66

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Profesorica jezika i književnosti

Oblast stručnosti - Rodne studije

Oblast aktivizma - LGBT, feminizam,

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Master, magistraturaCentar za interdisciplinarne postiplomske studije Univerziteta u SarajevuRodne/Gender studije2008
FakultetFilološki fakultet Univerziteta u BeograduSrpska književnost I jezik sa opštom književnošću2002
Srednja školaGimnazija SmederevoDruštveni smer1994

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski jezikDa

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Sarajevski otvoreni centarSarajevoKoordinatorica projektafebruar 2013Organizovanje I osmišljavanje kulturnih javnih događaja vezanih za LGBT osobe i feminizam, rad na analizama istraživanja, pisanje tekstova.
Alumni asocijacija Centra za interdisciplinarne postiplomske studijeSaradnica na projektumaj 2011novembar 2012Praćenje svjedočenja žena silovanih u ratu u procesima koji se vode na Sudu BiH, pisanje analize konteksta u kojem žene svjedoče, predlaganje preporuka za izbjegavanje dodatne traumatizacije svjedokinja.
Srednja hemijska škola, BeogradBeogradProfesorica književnosti19992006

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi: • Vezani za LGBT kulturu objavljivani su u sljedećim publikacijama (3 medijske analize izvještavanja o LGBT temama u BiH (2013, 2014); Brojevi koji ravnopravnost znače. Analiza rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u BiH (2013); Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Zdravstvo (2013); Više od etikete – O ženama koje vole žene (2013); Čitanka LGBT ljudskih prava (2012); Pojmovnik LGBT kulture (2012); Izvan četiri zida – Priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama (2012); Kulturne ideologije književnih recepcija „Hiljadu i jedne noći“ (2009); magistarska teza: „Politike nepredstavljanja alternativnih narativnih identiteta i queer motiva u okviru bosanskohrvatskosrpske književnokritičke recepcije Hiljadu i jedne noći“(2008))
• Vezani za feminističku lingvistiku objavljivani su u sljedećim knjigama (sa Sandrom Zlotrg: Zbornik radova Prvog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa, (2013) Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka (2012), Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima (2011), )
• Vezani za feminističko promišljanje historije, ratnog silovanja, pravnih dokumenata, stanja u lokalnim zajednicama objavljivani su u sljedećim knjigama (Zbornik radova Ženske političke akademije (2013); Procesuiranje ratnog seksualiziranog nasilja na Sudu Bosne i Hercegovine: šta se dogodilo sa interesom pravde? Analiza i preporuke u vezi sa rodno osjetljivim praćenjem suđenja za ratno seksualizirano nasilje u Bosni i Hercegovini, sa Goranom Mlinarević (2013); Liderstvo - Jačanje liderskih vještina u radu u lokalnoj zajednici (2012); Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta – postsocijalistički konteksti u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, ur. Zilka Spahić Šiljak (2012); Rodno inkluzivne zajednice u BiH (2012); Rodno osjetljiva analiza podzakonskih akata i drugih dokumenata u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja - socijalna uključenost povratnica u BiH (2010); I vjernice i građanke, ur. Zilka Spahić Šiljak i Rebeka Jadranka Anić (2009); Jedno feminističko čitanje bon-tona (2007).

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.