Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Merima

Prezime Omeragić

Datum rodjenja

Mjesto rodjenja

e-mail knjizevnost_pusshak@yahoo.com

Kontakt telefon

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Magistrica nauka književnosti , doktorantkinja

Oblast stručnosti - Istorija i teorija književnosti, književna kritika, teorija kulture, savremeni mediji i film, vizuelne umjetnosti, rodna i feministička kritika i terorija, queer kultura i umjetnost ex-Yu zemalja , antimilitarizam i pacifizam, žensko sefardsko pismo, feministička geografija I herstorija

Oblast aktivizma - Rodna ravnopravnost, marginalizirane grupe, međuetnička saradnja, feministički aktivizam, queer angažman, antimilitaristički I pacifistički angažman

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
DoktoratFilozofski fakultet Sarajevo (doktorantkinja)2015
Master, magistraturaFilozofski fakultet SarajevoŽensko atiratno pismo u književnosti južnosl. Interliterarne zajednice2012
FakultetFilozofski fakultet SarajevoKnjiževnost modernističkog skepticizma i tretman rata nasuprot socrealističkim praksama 2009
Srednja školaJU Učiteljska škola Sarajevo Školsko obrazovanje i odgoj 2006

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski, njemački, ruski, latinski , slovenački , b/h/s/cWord, internet, excel, power pointKompetnicije pisanja projekata, rad na publikovanju knjiga, PR

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Univerzitet u Sarajevu - Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog pravaStručna saradnicanovembar 2013Oblast istraživanja ratnog sekuslanog nasilja nad ženama, nacionalpopulistička književnost osamdesetih i devedesetih godina prošlog vijeka , antiratna književnost I umjetnost, žensko pismo o ratu, antimilitarizam I pacifizam, Holokaust u zemljama bivše Jugoslavije, Holokaust u umjetnosti
Udruženje dobitnika Zlatne značke UNSA PR saradnica, kordinatorica, članica tima za istraživanje I razvoj mart 2013Koordiniranje projektima, rad na promovisanju rada Udruženja, saradnja u timu za istraživanje i razvoj
Fondacija Cure bibliotekarkamart 2011april 2012Rad na sistematiziaciji biblioteke, raspodjela građe na oblasti, arhiviranje i digitalizovanje građe, rad na promociji dostupnosti građe

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): 1. Omeragić Merima (2014). Od maskulinog nasilja institucija ... i književnog kanona preko heretičkog čitanja pa do alternativnog brbljanja u javnom prostoru. Zeničke sveske. Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, br. 19 Juni), str. 77 -98
2. Omeragić Merima (2014). Budrus . The Simbol of Resistance at the Border of Live. Camera Lucida, prvi crnogorski filmski magazin (januar- jun), br. 14-15. Objavljeno na site: http://cameralucida.net/
3. Omeragić Merima (2014). Elipse krikova i boli. Časopis Mediantrop br. 5. Objavljen na site-u: http://www.mediantrop.rankomunitic.org/merima-omeragic-elipse-krikova-i-boli
4. Omeragić Merima (2013). Žensko pismo i re/konsturkcija ženske književne tradicije. Zeničke sveske, časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku (decembar) br. 18. Zenica: 38-47
5. Omeragić Merima (2013). Da li je moguća de/balkanizacija rodova? Kažnjene progovaraju. Sarajevske sveske br. 41/42. Sarajevo: 448-468
6. Omeragić Merima (2013). Zločin – drugost obilježena crnim toruglom. Odjek revija za umjetnost nauku i društvena pitanja dvobroj 1-2 (proljeće-ljeto). Sarajevo: 80-86
7. Omeragić Merima (2013). Patrijarhat, nasilje, politika. Mirovne novosti br. 27, april/travanj str. 22-26 www.mreza-mira.net i Mirovne novosti br.26, mart/ožujak str.16-19 www.mreza-mira.net
8. Omeragić Merima, Spahić Aida & Čaušević Jasmina (2013). Više od etikete. Edicija Questioning SOC. Sarajevski otvoreni centar. Sarajevo
9. Omeragić Merima (2012). Revizija zarobljavanja seksualnosti. Odjek revija za umjetnost nauku i društvena pitanja (jesen-zima) dvobr.3-4 god LXV. Sarajevo: 122-126
10. Omeragić Merima (2012). Žene kroz istoriju, feminizam kroz istoriju: hronologija. U: Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene 21.veka –Idanje za Bosnu i Hercegovinu. Urednica: Adriana Zaharijević. Sarajevo:Sarajevski otvoreni centar, Heinrich Boell Stiftung &Fondacija Cure: str: 523-553
11. Omeragić Merima, Krivokapić Bojan & Klarić Maja (2012). PitchWise zbornik poezije i kratke proze. Sarajevo: Heinrich Boell Stiftung i Fondacija Cure: str. 156
12. Omeragić Merima (2012). Fenomen pisanja rodnim identitetom?Ili fenomen pisanja ženom? Novi izraz, časopis za književnu i umjetničku kritiku br. 55-56 (januar-juni). Sarajevo: 93-99
Omeragić Merima (2012). Frida Kahlo ili subverzivna literarizacija o/p(o)stojanja. Putevi, časopis za književnost, kulturu i umjetnost br. #14 Banja Luka: 86-94
14. Omeragić Merima (2012). Tragična transmisija umjetnosti u život. Povodom sarajevske premijere dokumentarnog filma \'Sonja\' rediteljke Dragane Kanjevac. Camera Lucida, prvi crnogorski filmski magazin (septembar-decembar) br. 9-10. Podgorica: www.cameralucida.eu/novi/index.php.
13. Omeragić Merima (2012). Frida Kahlo ili subverzivna literarizacija o/p(o)stojanja. Putevi, časopis za književnost, kulturu i umjetnost br. #14 Banja Luka: 86-94
15. Omeragić Merima (2011). Dehijerarhizacija homofobičnog patrijarhata. Prikaz priče \'Put u out\' Lamije Begagić. QT časopis za kvir studije i kulturu br. 7. Beograd: 255-261
16. Omeragić Merima (2011). Subverzivna literarizacija postojanja ili dvostruka bolnost kao sinonim za pamteće/govoreće tijelo. Novi plamen, časopis demokratske ljevice za politička, društvena i kulturna pitanja br. 16, god. V. Zagreb: 253-257
Nagrade i priznanja: Dobitnica rektorove Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu za najbolju magistricu Filozofskog fakulteta (akademska 2011-2012)

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.