Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Jasminka

Prezime Halilović

Datum rodjenja 18.9.1952.

Mjesto rodjenja Banja Luka

e-mail jasnahba@yahoo.com

Kontakt telefon O61 724048

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Dr.SC. BIOLOŠKIH N AUKA

Oblast stručnosti - ANTROPOLOGIJA,HUMANA GENETIKA, BIOLOGIJA ĆELIJE

Oblast aktivizma -

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
DoktoratUNIVERZITET U SARAJEVU,PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKLUTETANTROPOGENETIKA2002
Master, magistraturaUNIVERZITET U TUZLI MEDICINSKI FAKULTET RAST I RAZVOJ DJECE 1998
FakultetPRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Univerzitet u Sarajevubiologija1995
Srednja školaMedicinska škola “Vahida Maglajlić” BAnjalukaSanitarni tehničar I laborant1971

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Škola slikanjaRadnički univerzitet M.Trifunović-UČO” TuzlaDiploma o zavšenoj školi slikanja6 mjeseci

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski (ne baš tako dobro)daSlikanje, šivanje, gljivarstvo I td.

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Prirodno-matematički fakultet,odsjek BiologijaVanredni profesor2011Vanredni professor na PMF-u , a radim I na farmaceutskom fakultetu I Filozofskom fakultetu. Predajem trenutno: Biologiju sa humanom genetikom, Biologiju ćelije, Kulturu ćelija I tkiva, Bioantropologiju, Metodiku nastave biologije II, Osnovi biologije.

Rezultati

Rezultati
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RADOVI U DOMAĆIM I STRANIM ČASOPISIMA 1. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R. (2001): „Growth and Development of Male Children and youth in Tuzla’s Region after the War in Bosnia and Herzegovina“. Coll Antropol. 2001 Jun; 25(1):41-58. Indeksiran u Current Contensu 2. J. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, R. Terzić, E. Hasković, A. Ahmić, A. H. Halilović, M. Osmić, Š. Mešalić and H. Hamidović: „Relations Between Some Exogenous Factors and Anthropometric Factors of Growth and Development of Male Children and Youngsters in the Tuzla Region, Bosnia and Herzegovina“. Coll Antropol. 2004 Jun; 28(1): 245-60. Indeksiran u Current Contensu 3. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Šaćira Mešalić, Hajrija Hamidović, Vesna Hadžiavdić i Avdul Adrović: „Some Indexes of the Growth and Development of Boys from the Region of Community Tuzla“. Med Arh. 2002; 56 (3):135-42. Croatian. [PubMed - indexed for MEDLINE] 4. Š. Mešalić, M. Šehović, Z. Stančić i J. Hadžihalilović: „Pismeni radovi prognane djece kao način izražavanja emocionalnih reakcija“. Naša Škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. (2000) Godina XLVI (11): 21 – 29. 5. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R, H.Halilović A, Osmić M, Hamidović H and Ahmić A: Mother\'s Age Effect on the Boys Anthropometric Properties in the Region Tuzla (Bosnia and Herzegovina). Coll Antropol. 2004 Dec; 28 (2): 563-70. Indeksiran u Current Contensu 6.Amira Redžić and Jasminka Hadžihalilović: Influence Some Socioeconomic factors on Growth and Development of the Boys In the Tuzla Region (Bosnia and Herzegovina). Coll Antropol. 2007 Jun; 31(2):427-34. Indeksiran u Current Contensu 7. Jasminka Hadžihalilović, Amira Redžić, Rifat Terzić, Fatima Jusupović, AmirHadžihalilović and Munevera Osmić: “Birth Order Influence on the Anthropometric Properties of the Boys From Tuzla\'s Region”.Bosn J Basic Med Sci. 2004 May; 4 (2): 45-50. [PubMed - indexed for MEDLINE] 8. Hadžihalilović Jasminka, Terzić Rifet, Ahmić Adisa, H.Halilović Amir, Nožinović Amra, Šehić Amela, Hamidović Hajrija and Jusupović Fatima: „Secular Trend in Body Dimensions in Boys from Tuzla Region in Period 1980. – 1996.“ Acta Biologica Slovenica. (2005) Vol.48 (št1): 33 – 44. 9. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Adisa Ahmić, Amir H. Halilović, Izet Eminović, Amela Dahić, Hajrija Hamidović i Fatima Jusupović: „Multipla korelacija kompleksa od 13 egzogenih i 14 antropometrijskih varijabli u uzorku dječaka sa područja Tuzle (Bosna i Hercegovina)“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije (2005) 40 (40): 141-155. 10. J.Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, M. Bačinović, Selma Bačinović, M. Osmić i L. Mešalić: „Menarche of Girls in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)“ Glasnik antropološkog društva Srbije (2008) 43 (43): 488-499. 11. Hadžihalilović Jasminka, Žigić Zlata, Mešalić Lejla i Ramić Suada: »Relations Between Mother\'s Age, the Body Mass and Body Length of Newborns in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)« Glasnik ADS (2008) 43 (43): 499-512. 12.Jasminka Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, A. Savković, S. Marković, A. Ahmić, H.Hamidović, A. Dahić: „Akceleracija rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja Tuzle u periodu od 1980. do 2003. godine (Bosna i Hercegovina)“.Glasnik ADJ (2006) 41 (41):403-417. 13. Jusupović Fatima, Hadžihalilović Jasminka, Rudić Aida, Osmić Munevera i Žigić Zlata: Karakteristike kožnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini Tuzlanskog kantona. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije (2005) 40 (40): 169-180. 14. Fatima Jusupović, Zijad Bešlagić, Jasminka Hadžihalilović, Munevera Osmić, Vesna Dropić: Trends in diet and nutritional status in elementary school children in the Tuzla Canton] Med Arh. 2004;58(1 Suppl 1):53-6. Bosnian. [PubMed - indexed for MEDLINE] 15. Dahić Amela, Mirza Demirović, Jasminka Hadžihalilović, Elvira Lonić, Husnija Majdančić, Amir H.Halilović:“ Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Kladnja (Bosna i Hercegovina)“. Glasnik ADJ (2005) 41 (41): 379-389. 16. Fatima Jusupović, Mojca Juričić, Aida Rudić, Jasminka Hadžihalilović, Merima Kasumović, Mirela Kalesić: BMI kod djece osnovnoškolskog uzrasta na području Tuzlanskog Kantona. Med Arh. 2005; 59 (2): 75-8. Bosnian. [PubMed - indexed for MEDLINE] 17. Hajrija H., Edina H., Jasminka H., Rifet T., Fatima J. i Husnija M:“ Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Brčkog“. Glasnik ADJ (2005) 41 (41): 389-402. 19. Redžić A, Ličanin I, Hadžihalilović J. :”Some aspects of the psychoactive substances abuse in adolescents“. Bosn J Basic Med Sci. 2004 May; 4 (2): 51-5. [PubMed - indexed for MEDLINE 20. Munevera Osmić, Ljubica Tvica, Fatima Jusupović, Jasminka Hadžihalilović, Paula Franjkić – Misija, Hajrija Hamidović: „Značaj stilova života srednjoškolske omladine sa područja Tuzle“. Materia Socio Medica. (2003)15 (3-4): 109 – 115. 21. Ahmić Adisa, Hadžiselimović Rifat, Pojskić Naris, Hadžihalilović Jasminka, Eminović Izet i Hamidović Hajrija: Relacije između genetičke distance i nekih mogućih faktora genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija sjeveroistočne Bosne. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije. (2005) 40 (40): 127-140. 22. Amela Dahić, Mirela Kalesić, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Adisa Ahmić, Amir Hadžihalilović i Izet Eminović: Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova četiri kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Gračanice (Bosna i Hercegovina). Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije (2005) 40 (40): 155-168. 23. Fatima Jusupović, Dražigost Pokorn, Azra Kudumović, Hadžihalilović Jasminka, Mensura Kudumović, Dragana Stoisavljević: „Submandibularni kožni nabori kod djece školskog uzrasta“. Health Med. (2007) Vol. 1 (1): 9-12. 24. Adisa Ahmić, Rifat Hadžiselimović, Naris Pojskić, Jasminka Hadžihalilović: „Analiza genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija Sjeveroistočne Bosne posmatranih u dva vremenska perioda s obzirom na neka biohemijsko –fiziološka svojstva”. Glasnik ADJ (2005) 41 (41): 99-111. 25. M. Bačinović, R. Hadžiselimović, J. Hadžihalilović, Selma Bačinović, R. Tupkušić ”Genetičke osobenosti stanovništva Tuzle s obzirom na kompleks od šest kvalitativnih osobina šake” Glasnik ADS (2009): 44 (44). 26. Selma Bačinović, R. Hadžiselimović, J. Hadžihalilović, M. Bačinović:”Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Memića (BiH)“ Glasnik ADS (2009): 44 (44) 27. Jasminka Hadžihalilović, Emina H.Halilović, Šaćira Mešalić, Hajrija Hamidović i Amira Redžić: „Stavovi učenika osnovnih škola i gimnazija sa TK-a o njihovom udžbeniku iz biologije“ Naša Škola – Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Godina LI (31): 97 – 105. 28. Šaćira Mešalić i Jasminka Hadžihalilović: „Stavovi nastavnika u nekim školama sa područja Tuzle i defektologa prema odgojno – obrazovnoj integraciji“. Defektologija (2003) God. VII (8): 139 – 146. 30. Amra Nožinović, Zumreta Nožinović i Jasminka H.Halilović: „Prediktivna vrijednost morfoloških karakteristika u društvenim plesovima“. Sport (2005) God.II Broj II. 31. Nožinović – Mujanović Amra, Zumreta Nožinović, Jasminka Hadžihalilović: „Regresiona analiza kriterijske varijable društveni plesovi u latentnom prostoru morfoloških varijabli”. Sport; Naučni i praktični aspekti (2007) Godina IV (1): 38-41. 32. Šaćira Mešalić, Hadžihalilović Jasminka, Hajra Hamidović, Emina H.Halilović, Ivana Kulić: „Evaluacija postignutih rezultata u nastavi - Bosanskog, hrvatskog, srpskog, jezika i književnosti u uvjetima integracije“. Naša škola Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja (2005) Godina LI (Vanredni broj): 109-116. 33. Šaćira Mešalić, Hadžihalilović Jasminka, Mehanović R:“ Socijalizacija učenika u uvjetima integracije“. Naša škola-Časopis za za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja.(2006) Godina LII (38): 75-81. 34. Mehdin Selimović, Ramiz Salkić, Sabina H. Halilović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj, Jasminka H.adžihalilović (2011): Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti distalnog zgloba palca u satanovništvu Sapne (Bosna i Hecegovina). Glasnik ADS, 46: 219-227.datum 35. Hadžihalilović J., H. Halilović S., Brahimaj F., Begić A., Tupkušić R., Mešalić L. (2009): Secular Changes of Antrophometric Parametars in Newborn from Gračanica Area in the Period from 1998 to 2008. Bosnian. Med Arh. 63(5): 267-270. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI ČLANCI U ZBORNICIMA RADOVA 36. Š. Mešalić, M. Šehović, J. Hadžihalilović i Z. Žigić: „Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža i pismenih radova“. Zbornik radova s međunarodnog simpozija «Art and Science in Life Potential Development». Hvar, Croatia 2000: 405 – 409. 37. Jasminka Hadžihalilović, Mirela Trepanić, Amela Dahić, Amir H.Halilović, Lejla Mešalić, Izet Eminović, Hajrija Hamidović i Vesna Hadžiavdić (2007): „Dob menarhe djevojčica sa područja Gračanice (Bosna i Hercegovina)“. Zbornik radova sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske. Banja Luka, 23-25. aprila 2004 godine; 176-187str. 38. Fatima Jusupović, Jasminka Hadžihalilović, Dragana Stoisavljević, Rabija Begić i Blaško Topalović: Ishrana i gojaznost djece osnovnoškolskog uzrasta na području Tuzlanskog Kantona. Zbornik Radova. Internacionalni kongres «Zdravlje za sve» Banja Luka. 04. – 08.06. (2003): 303- 308. 39. Dahić, B. Ćatović, J. Hadžihalilović, A.H.Halilović, Š.Mešalić I. Eminović (2007):“Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti zglobova palca u stanovništvu Lukavca – populaciono genetička istraživanja”. Zbornik radova sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske. Banja Luka, 23-25. aprila 2004. godine, 40-51.str. 40. Osmanović S, Huseinović S, Hadžihalilović J, Lonić E, Hajdarević E, Goletić Š (2006): „Uticaj porodice na razvoj ekološke kulture omladine. Zbornik radova “Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-11. 06. 2006. godine. pp: 214-217. 41. Jasminka H. Halilović, Amela Begić, Sanjin Hodžić, Adisa Ahmić, Senad Mehmedinović (2013). Ocjena stanja uhranjenosti i distribucija masnog tkiva odraslog stanovništva u Brčkom (Bosna i Hercegovina). Zbornik radova sa VI međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad i sport“, Banja Luka, 05-08.09.2013; str. 592-602. 42. Jasminka H.Halilović, Samra Šahbegović i Fikreta Brahimaj (2012): „Prehrambene navike adolescenata sa područja Tuzle”. Zbornik radova sa Petog međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka, 06.-09.09.2012. godine.pp 550-558. OBJAVLJENI ABSTRAKTI 1. Hadžihalilović J, Hadžiselimović R.: Growth and Development of Male Children and Male Youth of Tuzla Region Influenced by The War in Bosnia and Herzegovina. Abstracts 418: 93-94. 11th Congress of the European Anthropological Association. Jena- Germany. 30 August- 3 September 1998 2. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., Hasković E., Osmić M., Mešalić Š. and Ahmić A.: Relations Between Exogenous Factors and Anthropometric Indexes of Growth and Development of Male Children and Youngsters in Tuzla Region. Abstracts. 13th Congress of the Europe an Antropological Association. Vol 26. Supplement. p. 1-263. Zagreb. Croatia, August 2002 3. Mešalić Š, Šehović M, Hadžihalilovi J. i Žigić Z.: Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža. Book of Abstracts. 1st International Simpozium « Art and Science in Life Potential Development. Hvar, Croatia. 16th – 21 st May 1999. 4. Mešalić Š., Šehović M., Hadžihalilović J. Žigić Z.: Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža i pismenih radova. II međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”. Hvar, Hrvatska, 27- 31 May 2002. Knjiga sažetaka: 79. 5. Šaćira Mešalić, Ruža Tomić, Behija Ćišić, Jasminka Hadžihalilović i Ibrahim Osmić: Psychotherapy and Rehabilitation – the Parents Atitudes. Book of abstracts. The 2nd International Symposium on Complementary Supportive Therapies. Hvar, Croatia. 27- 31 May 2002. 6. J. Hadžihalilović, A. Redžić, F. Jusupović, A. Hadžihalilović and M. Osmić: Birth Order Influence of the Boys from The Region of Tuzla (Bosna And Herzegovina). Procering of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia. 27th September – 2nd October, 2003. 7. J. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, A. Hadžihalilović, M. Osmić, H. Hamidović and A. Ahmić: Mothers Age Influence on Some Anthropometric Properties of the Boys from the Region Tuzla (Bosna And Herzegovina). Procering of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia. 27th September – 2nd October, 2003. 8. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Almin Suljić, Amir Hadžihalilović, Šaćira Mešalić, Zlata Žigić: Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Lukavca (Bosna i Hercegovina). The 3rd International Sympozium on Complementary Supportive Therapies «Art and Science in Life Potential Development». Book of Abstracts. Hvar, Croatia, May 20-23, 2004. 9. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Adisa Ahmić, Amir Hadžihalilović, Izet Eminović, Amela Dahić, Hajrija Hamidović, Fatima Jusupović. (2004): Multipla korelacija između kompleksa od 13 egzogenih faktora i 14 antropogenih varijabli u uzorku dječaka sa područja Tuzle (Bosna i Hercegovina). XLIII Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30. maj 2004. 10. J.Hadžihalilović, M.Trepanić, A.Dahić, A.Hadžihalilović, I.Eminović i H.Hamidović: Dob menarhe djevojčica sa područja Gračanice (Bosna i Hercegovina). Zbornik sažetaka. II Simpozijum antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Jahorina, Bosna i Hercegovina, 23-25. aprila 2004. 11. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Amir Hadžihalilović, Amela Dahić, Lejla Mešaliić, Amra Nožinović, Sergije Marković i Fatima Jusupović: Menarha djevojčica sa područja Tuzle. Zbornik sažetaka. I Simpozijum Biologa Republike Srpske, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, 10-12. 11. 2005. 12. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, A. Savković, S. Marković, A. Ahmić, H. Hamidović, A. Dahić: Akceleracija rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja Tuzle u periodu od 1980. do 2003. godine (Bosna i Hercegovina). XLIV Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije sa Međunarodnim učešćem. Zbornik rezimea. Brus (Srbija i Crna Gora), 1-4 Jun 2005. godine. 13. Hadžihalilović J, Mehanović R, Nikolić M, Dželilović S.: Socialization of pupils in integration conditions. International scientific meeting. Special education and rehabilitation-steps and strids. Beograd, Sava Centar, 14-15 novembar 2005. Abstract Book. 14. Hadžihalilović, R. Hadžiselimović, M. Bačinović, Selma Bačinović, M. Osmić i L. Mešalić: „Menarche of Girls in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)“ XLVI Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Banja Junaković –Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun 2007.godine 15. Hadžihalilović Jasminka, Žigić Zlata, Mešalić Lejla i Ramić Suada : »Relations Between Mother\'s Age, the Body Mass and Body Length of Newborns in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)« XLVI Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Banja Junaković –Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun 2007.godine 16. Redžić, J. Hadžihalilović, A. Hadžihalilović, M. Osmić, H. Hamidović and Š. Mešalić: Socio-Ekonomic Factors Influence on Growth and Development of the Boys From Region of Tuzla (Bosna And Herzegovina). Procering of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia 27th September – 2nd October, 2003. 17. Jusupović E, Hadžihalilović J, Rudić A, Kudumović M, Mahmutović J.: \"Nutrition treatman and cardiovascular risk managment\" . Abstract book. Novi Sad, Maj 24-27. 2007. godine 18. Jusupović F., Hadžihalilović J, i Rudić A.: Karakteristike kožnih nabora u urbanoj i ruralnoj sredini tuzlanskog kantona. Izvodi saopštenja. XLIII Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30.maj 2004. 19. Nožinović A, Hadžihalilović J, Nožinović Z: Povezanost morfoloških karakteristika studenata sa uspjehom u izvođenju narodnih igara. Prvi međunarodni kongres ” Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-11.06. 2006. godine. 20. Hudić I, Hadžihalilović J, H.Halilović A, Marković S: Utjecaj redosljeda trudnoća na tjelesnu masu i dužinu tijela novorođenčadi na TK-u (Bosna i Hercegovina). XLVI Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Banja Junaković –Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun 2007.godine 21. Mešalić Š, Hadžihalilović J, Kulić I, Žigić Z, Nikolić M, H.Halilović E: Obrazovna dostignuća učenika usporenog kongitivnog razvoja uz primjenu prilagođenih programa. The 4th International Simposium on Complementary Supportive Therapies “Art and Science in Life Potential Development”Congress Centre “Brioni\", Pula, Croatia, May 24-28, 2006. godine. 22. A. Redžić, V. Iličanin, J. Hadžihalilović, A. Koljenović i M. Hasičić: Cannabis sativa Abuse Among Adolescent in Bosnia and Herzegovina. Book of Abstracts. Third International Balkan Botanical Congress. Sarajevo, Bosna i Hercegovina,18-24 May, 2003 23.Dahić Amela, Mirza Demirović, Jasminka Hadžihalilović, Elvira Lonić, Husnija Majdančić, Amir H.Halilović: Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Kladnja (Bosna i Hercegovina). XLIV Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Zbornik rezimea. Brus (Srbija i Crna Gora), 1-4 Jun 2005. godine. 24.Osmanović S, Huseinović S, Hadžihalilović J, Lonić E, Hajdarević E, Goletić Š: Uticaj porodice na razvoj ekološke kulture omladine. Zbornik radova “Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-11. 06. 2006. godine. 25.Amela Dahić, Almir Bajraktarević, Jasminka Hadžihalilović, Amir Hadžihalilović, Amira Redžić, Fatima Jusupović: Utjecaj starosti roditelja na visinu i masu tijela školske djece i omladine sa područja Gračanice. Zbornik sažetaka. I Simpozijum Biologa Republike Srpske, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, 10-12. 11. 2005. 26. Dahić, B. Ćatović, J.Hadžihalilović, I. Eminović: Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti zglobova palca u stanovništvu Lukavca – Populaciono genetička istraživanja. Zbornik sažetaka. II simpozijum antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Jahorina, Bosna i Hercegovina , 23-25. aprila 2004. 27.E. Ferhatović, R. Hadžiselimović, J. Hadžihalilović i A. Dahić: Populacijska genetika defektnog viđenja u stanovništvu Tuzle (Bosna i Hercegovina). Zbornik sažetaka. II Simpozijum antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Jahorina, Bosna i Hercegovina, 23-25. aprila 2004. 28.Jusupović F, Mešalić Š, Hadžihalilović J, Kasumović M i Rudić A (2004): Rast , razvoj i ishranjenost osnovnoškolaca na području Tuzlanskog kantona. Book of Abstracts. Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Interdiscipilinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji» Defektološki fakultet, Univerzitet u Tuzli. Tuzla, Bosna i Hercegovina, 25-26. septembar 2004. 29. Dahić A, Kalesić M, Hadžiselimović R, Hadžihalilović J, Ahmić A, H.Halilović A, Eminović I: Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova četiri kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Gračanice (Bosna i Hercegovina). XLIII Kongres ADJ s međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30.maj 2004. 30. Adrović A, Sofradžija A., Ibrišimović S. and J. Hadžihalilović: Fish of River Brka. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. 27th September- 2rd October 2003, Zagreb, Croatia. 31. Hamidović H., Ahmić A., Sirćo A i Hadžihalilović J. (2004): Populational - Genetic Analysis of Hyperextensibility of Thumb Joint in Zenica-Doboj Canton Population (Bosnia and Herzegovina). 4. Škerljevi dnevi «Man Between Autonomy and the Environment». Ljubljana, Slovenia 23-25. 09. 2004. 32. Adisa Ahmić, Rifat Hadžiselimović, Naris Pojskić, Jasminka Hadžihalilović, Izet Eminović, Hajrija Hamidović.: Relacije između genetičke heterogenosti i lokalnih ljudskih populacija sa područja sjaveroistočne Bosne. Izvodi saopštenja. XLIII Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30. maj 2004 33.Fatima Jusupović, Mojca Juričić, Aida Rudić and Jasminka Hadžihalilović.: BMI of the Children Attending Elementary Schools in Tuzla Canton. Abstracts. 4. Škerljevi dnevi «Man Between Autonomy and the Environment». Ljubljana, Slovenia, 23-25. 09. 2004. 34.Adisa Ahmić, Rifat Hadžiselimović, Naris Pojskić, Jasminka Hadžihalilović: „Analiza genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija Sjeveroistočne Bosne posmatranih u dva vremenska perioda s obzirom na neka biohemijsko –fiziološka svojstva”. XLIV Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Zbornik rezimea. Brus (Srbija i Crna Gora), 1-4 Jun 2005. godine. 35.Tupkušić Rasima, Goletić Šefket, Avdul Adrović, Škrijelj Rifat, Hadžihalilović Jasminka: Zajednice makroinvertebrata bentosa kao pokazatelj stanja ekosistema rijeke Toplice u Zavidovićima. Abstracts. I Simpozijum ekologa Republike Crne Gore. Tivat, Crna Gora, 14-18. oktobar 2004. 36.Franjkić – Misija P., Osmić M., Nurkić M., Tunjić S., Imamović N.i Hadžihalilović J.: Vodeći uzroci gubitka radne sposobnosti u radnica u općini Tuzla. Zbornik Radova. Prvi Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem «Medicina rada u Evropi». Tuzla, 22.- 25. maja 2003. 37. Jasminka H. Halilović, Amela Begić, Azijada Beganlić :“Secular change of birth weight and birth lenght of infants in Tuzla kanton municipalities from 1976 to 2007.(Bosnia & Herzegovina)“.Journal of Medical Faculty University of Sarajevo Bosnia &Herzegovina.Vol 49.suppl 1.2014. ISSN 0352-9630. Pages: 68. Scientific Meeting „(cyto)genetics biomedicine“ with international participation.23rd&24th May 2014, faculty of Medicine, University of Sarajevo. 38. Amela Begić, Jasminka H. Halilović: „Secular change of birth weight and birth lenght of euthropics infants in Tuzla kanton municipalities from 1976 to 2007.(Bosnia & Herzegovina)“.Journal of Medical Faculty University of Sarajevo Bosnia &Herzegovina.Vol 49.suppl 1.2014. ISSN 0352-9630. Pages:54. Scientific Meeting „(cyto)genetics biomedicine“ with international participation.23rd&24th May 2014, faculty of Medicine, University of Sarajevo. 39. Mehdin Selimović, Ramiz Salkić, Sabina H. Halilović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj, Jasminka Hadžihalilović (2011): Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti distalnog zgloba palca u stanovništvu Sapne (Bosna i Hecegovina). Zbornik rezimea. 46. kongres antropologa Srbije. datum 40.Jasminka H. Halilović, Amela Begić, Sanjin Hodžić, Adisa Ahmić, Senad Mehmedinović (2013). Ocjena stanja uhranjenosti i distribucija masnog tkiva odraslog stanovništva u Brčkom (Bosna i Hercegovina). Zbornik radova sa VI međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad i sport“, Banja Luka, 05-08.09.2013; str. 592-602. UČEŠĆE JE U RADU DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH NAUČNIH SKUPOVA 1. The 11th Congress of the European Anthropological Association. Jena-Germany. 30 August- 3 September 1998. (poster prezentacija rada autor: Hadžihalilović J.) 2. The 1st International Simpozium «Art and Science in Life Potential Development. Hvar, Croatia. 16th – 21 st May 1999. 3. The 13th Congress of the Europe an Antropological Association. Vol 26. Supplement. p. 1-263. Zagreb. Croatia, August 2002. (poster prezentacija rada autor: Hadžihalilović J.) 4. The 2nd International Symposium on Complementary Supportive Therapies. Hvar, Croatia. 27- 31 May 2002. 5. The 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia. 27th September–2nd October, 2003.(usmena prezentacija dva rada autor: Hadžihalilović J.) 6. The 3rd International Sympozium on Complementary Supportive Therapies «Art and Science in Life Potential Development». Book of Abstracts. Hvar, Croatia, May 20-23, 2004.(usmena prezentacija rada autor: Hadžihalilović J.) 7. XLIII Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30. maj 2004.(usmena prezentacija jednog rada autor: Hadžihalilović J.) 8. II Simpozijum Društva antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Jahorina, Bosna i Hercegovina, 23-25. aprila 2004. (usmena prezentacija rada autor: Hadžihalilović J.) 9. I Simpozijum Biologa Republike Srpske, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, 10-12. 11. 2005. (usmena prezentacija rada autor: Hadžihalilović J.) 10. XLIV Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije sa Međunarodnim učešćem. Zbornik rezimea. Brus (Srbija i Crna Gora), 1-4 Jun 2005. godine.(usmena prezentacija rada autor: Hadžihalilović J.) 11. International scientific meeting. Special education and rehabilitation-steps and strids. Beograd, Sava Centar, 14-15 novembar 2005. 12. XLVI Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Banja Junaković –Apatin (Srbija). 29. maj-2. jun 2007.godine. (usmena prezentacija dva rada autor: Hadžihalilović J.) 13. XLVI Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Kruševac (Jagodina)(Srbija). 14. XLVI Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Niš (Srbija). 15. Symposium \"Nutrition treatman and cardiovascular risk managment\". Novi Sad, Maj 24-27. 2007. godine. 16. Prvi međunarodni kongres ” Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-11. 06. 2006. godine. 17. The 4th International Simposium on Complementary Supportive Therapies “Art and Science in Life Potential Development”Congress Centre “Brioni\", Pula, Croatia, May 24-28, 2006. godine. 18. Third International Balkan Botanical Congress. Sarajevo, Bosna i Hercegovina,18-24 May, 2003. 19. Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Interdiscipilinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji» Defektološki fakultet, Univerzitet u Tuzli. Tuzla, Bosna i Hercegovina, 25-26. septembar 2004. 20. 4.Škerljevi dnevi «Man Between Autonomy and the Environment». Ljubljana, Slovenia 23-25. 09. 2004. 21. I Simpozijum ekologa Republike Crne Gore. Tivat, Crna Gora, 14-18. oktobar 2004. 22. Prvi Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem «Medicina rada u Evropi». Tuzla, 22.- 25. maja 2003. 23. Scientific Meeting „(cyto)genetics biomedicine“ with international participation.23rd&24th May 2014, faculty of Medicine, University of Sarajevo. 24. Kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-11. 06. 2006. godine. 25. Kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banja Luka,2009. godine. 26. Peti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka, 06.-09.09.2012. godine 27. Šesti međunarodni kongres„Ekologija, zdravlje, rad i sport“, Banja Luka, 05-08.09.2013; UČEŠĆE U ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA 1. Vođa je projekta pod naslovom: «Kompleksna analiza relacija između indeksa tjelesne mase (ITM), zapremine potkožnog masnog tkiva i dužine premenarhalnog razvoja Bošnjakinja sa područja TK-a» (finansira Ministarstvo obrazovanja TK-a) (projekat je završen, i završna knjiga projekta je poslata u Ministarstvo) 2. Vođa projekta „Stanje uhranjenosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području općine Gračanica“ projekat je finansiran sredstvima iz Kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport SKRIPTA , PRIRUČNICI I UDŽBENICI 1. Terzić R., Eminović I., Hadžihalilović J., Hrnjić M., Hadžiavdić V. (1997): Skripta za vježbe iz Biologije sa humanom genetikom. Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli. 2. Terzić R., Eminović I., Hadžihalilović J., Hrnjić M., Hadžiavdić V. (1998): Uputstva za vježbe iz Biologije sa humanom genetikom. Medicinski fakultet, Univerziteta u Tuzli. 3. Priručnik za dodiplomce pod naslovom Uputstva za pisanje diplomskog rada na odsjeku za biologiju PMF-a Univerziteta u Tuzli Autori: Hadžihalilović J., Sinanović O., Hrnjić M. (2005) Univerzitet u Tuzli.COBISS.BH-ID 14519558. 4. Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović, Rasima Tupkušić: Biologija za 6 razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. (2009) Bosanska knjiga. Sarajevo 5. Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić, Rasima Tupkušić: Biologija za 7 razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. (2010) Bosanska knjiga. Sarajevo 6. Amela Begić, Jasminka H.Halilović: Biologija za 8 razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. (2011) Bosanska knjiga. Sarajevo Svi ovi udžbenici su zauzeli visoko mjesto na konkursu Federalnog ministarstva na ljestvici priznatih i odobrenih udžbenika za rad u osnovnim školama FBiH . 7. Jasminka H Halilović, Bačinović Mustafa, Bačinović Selma i Tursunović Aldijana Citologija. (2011) Green Gračanica. Udžbenik za studente biologije i biomedicinskih nauka. 8. Jasminka H. Halilović i Amela Begić,: Biologija za 9 razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. (2012) Bosanska knjiga. Sarajevo Ovaj udžbenik je jedini prošao na konkursu Federalnog ministarstva na ljestvici priznatih i odobrenih udžbenika za rad u osnovnim školama FBiH . RECENZIJE Kao ugledni bh. stručnjak i pedagog, dr. Jasminka Hadžihalilović je bila recenzent dva srednjoškolska i jednog osnovnoškolskog udžbenika: 1. Mikrobiologija i parazitologija – za II razred medicinske i zubotehničke škole (2001) 2. Biologija – za I razred opće gimnazije (2001) i 3. Biologija – za VIII razred osnovne škole (2001). 4. Praktukum iz Opće genetike Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Sarajevu (2008); 5. Superrecenzent Pedagoškog zavoda Sarajevo za Biologiju- udžbenik za VI razred osnovne škole (2006). 6. Recenzije dva članka u Glasniku ADS (autora iz Bugarske) i to: a) „Krvnogrupni sistemi ABO i Rh faktor i pacijenti sa karcinomom pankreasa” b) „Parametri grudnog koša kod osoba oboljelih od akromegalije” 7. Recenzija priručnika „Priručnik za vježbe iz citologije“ autorice prof.dr. Anesa Jerković-Mujkić i Selma Pilić sa PMF Biologija Univerzitet u Sarajevu POPIS MENTORSTVA NAD DIPLOMSKIM, MAGISTARSKIM I DOKTORSKIM RADOVIMA.Mentor je na : 1. 40 diplomskih radova iz oblasti antropogenetike, populacione genetike i biologije ćelije. 2. magistarski rad pod naslovom „Propagacijska mobilnost stanovništva Tuzlanske regije” kandidat Bačinović Mustafa, profesor biologije i hemije uspješno je odbranio na PMF-Univerzitet u Sarajevu 18.10. 2007 dokaz u prilogu); 3. magistarski rada pod naslovom «Kompleksna analiza relacija između indeksa tjelesne mase (ITM), zapremine potkožnog masnog tkiva i dužine premenarhalnog razvoja djevojčica sa područja TK-a», kandidatkinje Tupkušić Rasime, profesorice biologije, koji je prijavljen na PMF-u u Tuzli, te uspješno odbranjen jula 2008. (dokaz u prilogu); 4. magistarski rad pod naslovom: „Relacije između propagacijske mobilnosti i nekih antropometrijskih svojstava stanovništva Tuzle“ kandidatkinje Bačinović Selme, profesorice biologije i hemije, koji je prijavljen na PMF-u Sarajevu i uspješno odbranjen 6.11.2009. 5. magistarski rad pod naslovom “Sekularne promjene porođajne težine i dužine tijela novorođenčadi sa područja Tuzle (Tuzlanskog kantona) u periodu od 1976 do 2007 godine” kandidatkinje Begović Amele, profesorice biologije, koji je prijavljen i uspješno odbranjen na PMF-u Sarajevu 10.11.2010 (dokaz u prilogu). 6. Mentor kandidatkinji Šahbegović Samri, prof. biologije za izradu mag. rada na temu: „ „Prehrambene navike i ocjena stanja uhranjenosti adolescenata sa područja Tuzle“ Rad je uspješno odbranjen u julu 2012. godine na Univerzitetu u Tuzli 7. Mentor je kandidatu Pirić Senadu, prof. biologije i hemije za izradu mag. rada na temu: „Stanje uhranjenosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području općine Gračanica“. Rad je uspješno odbranjen u oktobru 2012. godine na Univerzitetu u Tuzla. 8. Mentor za magistarski rad pod naslovom:“ Maritalna distanca i osnovni pokazatelji rasta i razvoja adolecenata na području Tuzle“ kandidatkinja: Bijedić Jasminka, prof.biologije (odbranila u maju 2013. na PMF-u, Univerzitet Tuzla). 9. Mentor za magistarski rad pod naslovom:“Relacije između dužine premenarhalnog doba i faktora koji ga određuju u urbanim i ruralnim krajevima Tuzle.“ kandidatkinja: Mersida Suljagić, prof.biologije (odbranjena u maju 2013. na PMF-u, Univerzitet Tuzla). 10. Doktorska disertacija pod naslovom: „Osnovne antropometrijske karakteristike novorođenčadi sa područja Tuzlanskog kantona u periodu od 1976.do 2007. godine„ Kandidatkinja Begić Amela, prof. biologije (odbranjena 23.12 2013. godine na PMF-u, Univerzitet Sarajevo). Trenutno je mentor za izradu 2 završna magistarska rada na PMF odsjek Biologija i 3 diplomska rada na Farmaceutskom fak. Univerz. u Tuzli. ČLANSTVO U KOMISIJAMA ZA OCJENU I/ILI ODBRANU MAGISTARSKIH RADOVA I DISERTACIJA Član Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada u svojstvu člana i to: 1. Ahmić Adisa „Genetička distanca među lokalnim ljudskim populacijama Sjeveroistočne Bosne” magistarski rad; član komisije (rad odbranjen na PMF-u Sarajevu); 2. Sinanović Ivana (mag. rad odbranjen u Sarajevu na PMF-u). 3. Kamenjaković Nihad (rad odbranjen u Tuzli) 4. Hrnjičević Alma (rad odbranjen u Tuzli) Član Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada u svojstvu mentora i to: 5. Bačinović Mustafa 6. Bačinović Selma 7. Tupkušić Rasima 8. Begić Amela 9. Memić Senad 10. Šahbegović Samra 11. Bijedić Jasminka 12. Suljagić Mersida Član Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije u svojstvu mentora i Doktorska disertacija pod naslovom: „Osnovne antropometrijske karakteristike novorođenčadi sa područja Tuzlanskog kantona u periodu od 1976.do 2007. godine„ Kandidatkinja Begić Amela, prof. biologije (odbranjena 23.12 2013. Godine na PMF-u, Univerzitet Sarajevo). NASTAVNO–PEDAGOŠKI RAD Dr. Jasminka H Halilović ima bogato i veoma uspješno nastavno-pedagoško iskustvo, najprije kao srednjoškolski profesor (1976.-1994.), a zatim i kao asistent (1994.-1998.) Medicinskog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U tom pogledu afirmirala se kao izuzetno nadaren i marljiv pedagog, sa izgrađenim sistemom stimulirajućeg komuniciranja, kako sa đacima i studentima, tako i sa saradnicima u kolektivu. Stečena znanja i iskustva u ovoj oblasti također veoma umješno prenosi i na buduće generacije biologa i medicinara. Njeno univerzitetsko pedagoško iskustvo počinje u akademskoj 1994./95. godini, kada je izabrana je za asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (na predmetu Biologija sa humanom genetikom), gdje je (1999.) izabrana i u zvanje višeg asistenta. Od januara 2003. godine, kada je izabrana u zvanje docenta izvodi nastavu na 3 fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od 15.01. 2003. godine, kada je prvi puta izabrana u zvanje docenta na PMF-u na užoj naučnoj oblasti Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija realizira nastavu na dodiplomskom studiju iz sljedećih nastavnih predmeta: Bioantropologija, Teorija antropogeneze, Evolucija, Citologija i anatomija biljaka, Biologija ćelije, Osnovi biologije, Humana genetika, Biologija sa humanom genetikom, Savremena dostignuća u biologiji, Populaciona genetika, Metodika nastave, Metodika nastave biologije, Metodika nastave biologije I i II, Kultura ćelije i tkiva, Odabrana poglavlja iz humane genetike. Nakon pet godina izbornog perioda reizabrana je u docenta (2008).Bila je voditelj odsjeka Biologija u periodu od 2009-2011.godine. U julu 2011. godine izabrana je na sjednici Senata za vanrednog profesora. Posjeduje Certifikate fondacije“Tempus“ za učešće na seminaru „Metodology of teaching Biology in Dubrovnik“ Dubrovnik, March 17-21¬/2003. godine, kao i za učešće u Tempus projektu „Chief of the Biology Metodology Division in Budva“ Budva, March 8-12. 2004. godine. Učestvuje u realizaciji nastave na postdiplomskom studiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na modulu Genetika na nastavnim predmetima: Genetička distanca, Antroposkopija, Populaciona genetika, Demografska i Kvantitativna genetika. Angažirana je u realizaciji postdiplomske nastave na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli (odsjek Biologija) na nastavnom predmetu „Metodologija naučno-istraživačkog rada i naučno pisanje“. Angažirana je u realizaciji postdiplomske nastave na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na nastavnom predmetu „Metodologija naučno-istraživačkog rada i naučno pisanje“2010/11. godine. Angažirana je 2011/12 godini u realizaciji nastave II ciklusa na odsjeku biologija usmjerenje Mikrobiologija, nastavni predmet Odabrana poglavlja iz primjenjene mikrobiologije. U 2012/13 godini angažirana je na realizaciji nastave na II ciklusu studija na smjeru genetika i molekularna biologija na nastavnim predmetima: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Odabrana poglavlja iz opšte genetike i Molekularna biologija subćelijskih struktura. U 2013/14 angažirana je u realizaciji doktorskog studija(III ciklusa nastave) na odsjeku biologija PMF-a Univerziteta u Tuzli na nastavnom predmetu Metodologija naučno istraživačkog radai naučno pisanje. Bila je angažirana u realizaciji postdiplomskog studija na Fakultetu za sport i fizički odgoj Univerziteta u Tuzli sa temama iz metodologije istraživanja u populacionoj genetici i biaontropologiji. Na istom fakultetu održala je predavanje u okviru nastave Ljetnog univerziteta pod naslovom: “Rast i razvoj djece i omladine na području Tuzle u poslijeratnom periodu. U periodu od 2003. do danas učestvuje u realizaciji svih seminara za nastavnike i profesore biologije koje organizuje Pedagoški zavod sa predavanjima po pozivu na teme: „Interaktivna nastava u nastavi biologije“, „Problemaska nastava“, „Inkluzija u nastavi biologije“, „Vrste nastave-Pisanje priprema za sve vrste nastave“,„Laboratorijsko eksperimentalne nastavne metode-Eksperiment u nastavi biologije“, „Individualna i individualizirana nastava“, „Problemska nastava i nastavne tehnike“. Učesnik je na I seminaru za nastavnike i profesore biologije (koji se održavao u organizaciji Biološkog društva FBiH u Neumu od 5-do 7.12. 2003.godine) sa uvodnim predavanjem na temu „Udžbenici u nastavi biologije“. Organizator je i učesnik seminara za nastavnike i profesore biologije na nivou Bosne i Hercegovine koju je finansirala Fondacija Tempus. Seminar je održan u Fojnici 21-24. 10. 2004.godine. Na seminaru je držala predavanja na teme: „Posebne vrste nastave (nastava putem TV-a i primjena kompjutera u nastavi biologije)“, „Primjeri priprema časova biologije realiziranih primjenom različitih oblika i metoda rada posebnih vrsta nastave“, „Radionica (grupni oblik rada)“. Jasminka H Halilović je zapažen član Biološkog društva BiH, i od 2003. do 2006. bila je predsjednik Ogranka Biološkog društva u FBiH u TK-u. U tom periodu bila je organizator tri Kantonalna takmičenja iz biologije (iz oblasti ekologija i zaštita životne sredine i genetsko inžinjerstvo) za osnovne i srednje škole (2003. u Gimnaziji „M. Selimović Tuzla“; 2004. u OŠ „I. G. Kovačić“ u Gradačcu; i 2005. u školskom centru u Srebreniku). Učestvuje u pripremama i realizaciji eksterne mature od 2005/06 godine do 2011/12 godine u Gimnazijama sa TK-a, gdje obavlja dužnost predsjednika Komisije za eksternu maturu za biologiju na TK-u pri Pedagoškom zavodu Tuzla. Od uvođenja eksterne mature na TK-u (2006. do 2012. godine) aktivno učestvuje u njenoj realizaciji u funkciji člana komisije za nastavni pregled Biologija, zatim kao predsjednik komisije za isti predmet, a od 2010/11 školske godine obavljala je funkciju predsjednika Kantonalne komisije za sve nastavne predmete na TK-u. Član je komisije za polaganje stručnih (pripravničkih) ispita iz nastavnog predmeta Biologija za 2010/11 godinu. Član je Komisije za opće obrazovanje u Bosni i Hercegovini pri Ministarstvu civilnih poslova BiH ( u mandatu od 3 godine).

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.