Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Jasminka

Prezime Proho

Datum rodjenja 21. mart 1970. godine

Mjesto rodjenja

e-mail jasminka.p@hotmail.com

Kontakt telefon +387 61 77 51 00

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - -profesorica predškolskog odgoja

Oblast stručnosti - -obrazovanje inkluzija u obrazovnom sistemu), socijalna politika i zaštita

Oblast aktivizma - - sindikalni aktivizam, marginalizovane grupe- osobe sa invaliditetom, zagovaranje upotrebe popularizacije znakovnog jezika

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
FakultetPedagoški fakultet u Sarajevupredškolski odgoj i obrazovanje- profesor2011
FakultetPedagoška akademija u Sarajevupredškolski odgoj i obrazovanje- nastavnik1998
Srednja školaSrednja medincinska škola Jezero pedijatrijska sestra tehničar1988

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Znakovni jezikCentar za tumače znakovnog jezika“Tumač znakovnog jezika završnog V(petog) stepena, sudski tumač i instructor znakovnog jezika”maj 2004maj 2005
Socijalna zaštita-My Right -Shia “Zagovaranje i PR za NVO sector”20112012
Socijalna zaštita i ljudska prava-Shia“Monitoring prava osoba sa invaliditetom”08, oktobar 201216, oktobar 2012
Rad i socijalna politika-Ministarstvo rada i socijalne politike -Udruženje slijepih Kantona Sarajevo “Akcioni planovi za ostvarivanje ciljeva i strategije u oblasti invalidnosti”januar 2014jun 2014

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
MS Office paket, webZnakovni jezik

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Udruženje gluhih Kantona Sarajevo,ul.Ferhadija 19/3SarajevoSocijalni radnik5.5..2009Vođenje statstike, usko sarađivanje sa sekretarom udruženja, rješavanje pitanja gluhih članova koji se obrate u udruženje, kontaktira sa institucijama i službama za rješavanje statusnih pitanja gluhih osoba, organizacija društveno-sportskih i kulturnih aktivnosti i tumač ZJ
Udruženje gluhih Kantona Sarajevo, ul.Ferhadija 19/3SarajevoSekretar udruženja08.04.2006.04.05.2009Rukovođenje stručnom službom, finansijski naredbodavac, odgovorna osoba za zastupanje i predstavljanje, praćenje i analiza zakonske regulative na polju zaštite gluhih i nagluhih, predlaganje aktivnosti, davanje incijativa za poboljšanje status gluhih osoba
Udruženje građana oštećenog sluha, ul.Ferhadija 19/3SarajevoSocijalni radnik01.10.2000.07.04.2006.Vođenje statstike, usko sarađivanje sa sekretarom udruženja, rješavanje pitanja gluhih članova koji se obrate u udruženje, kontaktira sa institucijama i službama za rješavanje statusnih pitanja gluhih osoba, organizacija društveno-sportskih i kulturnih aktivnosti i tumač ZJ
Udruženje građana oštećenog sluha, ul.Ferhadija 19/3SarajevoV.D. Sekretar15.02.2000.30.9.2001.Rukovođenje stručnom službom, finansijski naredbodavac, odgovorna osoba za zastupanje i predstavljanje, praćenje i analiza zakonske regulative na polju zaštite gluhih i nagluhih, predlaganje aktivnosti, davanje incijativa za poboljšanje status gluhih osoba

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): Učešće u izradi Politike u oblasti invalidnosti – Konsultat za pitanja i komunikacije u izradi strategije za izjednačavanje prava osoba sa invaliditetom u FBiH Član radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti KS ( u izradi)

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.