Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Milena

Prezime Karapetrović

Datum rodjenja

Mjesto rodjenja

e-mail milena.karapetrovic@gmail.com milena.karapetrovic@unibl.rs

Kontakt telefon

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - univerzitetska profesorica

Oblast stručnosti - filozofija , feministička i rodna teorija, demokratija i ljudska prava

Oblast aktivizma - rodna ravnopravnost/feminizam, razvoj demokratije, mediji

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
DoktoratFilozofski fakultet Univerzitet u Banjoj LuciFilozofija2009
Master, magistraturaFilozofski fakultet Univerzitet u Banjoj LuciFilozofija2004
FakultetFilozofski fakultet Univerzitet u Banjoj LuciFilozofija i sociologija1998
Srednja školaSrednja škola “Enver Šiljak” (Gimnazija)Prosvjetna i kulturološko-prevodilačka1989

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Rodna ravnopravnost (seminari za trenerice programa „Žene to mogu“) Udruženje žena „Lara“ Bijeljina/“Žene ženama“ Sarajevo Trening za trenerice (ToT)jul 2007jul 2007
Demokratija, tolerancija i ljudska prava (seminar za moderatore) «Dadalos» Sarajevo „Sonnenberg“ Zagreb „Adam institutom za mir i demokratiju“ Jerusalim Becavta – učimo jezik demokratije (I i II) 24. 07. 200529. 07. 2005
Demokratija, tolerancija i ljudska prava (seminar za moderatore) «Dadalos» Sarajevo „Sonnenberg“ Zagreb „Adam institutom za mir i demokratiju“ Jerusalim Becavta – učimo jezik demokratije (I i II) 28. 09. 2005.02. 10. 2005.
Politika, demokratija, Evropska unija (seminari i učenje na daljinu za edukatore iz političkog obrazovanja) «Dadalos» Sarajevo i «Agora» ŠtutgartPolitičko obrazovanje u jugoistočnoj Evropijun 2004januar 2005
Nenasilna komunikacijaKanadski institut za rješavanje konfliktaTNS – 1 Postati treća neutralna stranajul 2000jul 2000

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski jezik (B2) i njemački jezik (A2)da

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj LuciBanja LukaDocentkinja, viša asistentkinja, asistentkinja1999Predavanja i priprema kurikuluma i silabusa, naučno-istraživački rad (knjige, radovi, učešće na konferencijama)
Media centar “Prelom”Glavna i odgovorna urednica “Novi Prelom”19972000Uređivanje dvonedjeljnog političkog magazina, redaktura, učešće u projektima nevladinog sektora i javnim tribinama
“Glas srpski”novinarka19931997Pisanje i priređivanje tekstova

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): Knjige: -Čežnja za Evropom. Filozofske osnove ideje Evrope i evropskog identiteta, Banja Luka: Filozofski fakultet, Artprint, 2010. -Ona ima ime. O filozofiji i feminizmu, Bijeljina: Udruženje žena “Lara”; Banja Luka: Artprint, 2007. Naučni radovi (izbor): -“The view from Semi-Periphery – About Feminism and Gender Education in Bosna and Herzegovina”, u: Mirjana, Adamović et al. (eds.): Young Women in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy, Zagreb/Sarajevo: Institut za društvena istraživanja /Centar za ljudska prava Univerzitetu Sarajevu, 2014., str. 43 -69 -“O racionalnom dobru i slobodi tragom Rolsove Teorije pravde”, Sloboda – nasilje – identitet (zbornik radova), Nikšić: Matica srpska - Društvo članova u Crnoj Gori, 2012, str. 34 - 47 - “U sjeni avatara – O (re)konstrukciji ženskog identiteta”, Filozofska istraživanja, god. 32, sv. 1, Zagreb, 2012, str. 31 – 47 (pregledni članak) - “’Fluidnost’ – glavna karakteristika (post)moderne kulture?, naučni skup „Kultura i obrazovanje – determinante društvenog procesa (dostignuća, dometi, perspektive)“ Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci održan 3. i 4. 12. 2010, tekst objavljen u zborniku radova novembra 2011, str. 25 – 35. Konferencije/seminari/javne tribine ( izbor): -“Philosophy, knowledge and feminist practices” (XV International Association of Women Philosophers Symposium), izlaganje na temu “Feminist Philosophy / Utopia and/or Heterotopia?”, naučna konferencija u organizaciji Departament History and Philosophy- Universidad de Alcalá; International Association of Women Philosophers (IAPh); Instituto Franklin – UAH, , održana 24 – 27. 06. 2014. (Alcalá de Henares, Španija) -“Mlade žene i rodna ravnopravnost u posjugoslovenskim društvima: istraživanja, prakse i politike”, izlaganje na temu: “Pogled sa poluperiferije – o feminizmu i rodnom obrazovanju u BiH”, međunarodni naučna konferencija u organizaciji Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ureda za ravnopravnost polova RH, održana 26. – 27. 11. 2013. - predavačica Škole rodne ravnopravnosti 3 i 4, u organizaciji Gender centra Republike Srpske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2012. i 2013. godine) -izlaganje na javnoj tribini pod nazivom“Rodna neravnopravnost u visokom obrazovanju”, organizacija Helsinški parlament građana Banja Luka, 31. 01. 2013. -izlaganje na javnoj tribini pod nazivom “Feminizam”, organizacija Agencija lokalne demokratije Prijedor, 28. 04. 2012. -predavačica na seminaru “Jačanje kapaciteta Udruženja žena sudija BiH”, u organizaciji UŽS BiH, Atlantske inicijative i DCAF, održan 30. 03. – 01. 04. 2012. -članica univerzitetske komisije za organizaciju projekta i predavačica Ljetne škola rodne ravnopravnosti 1 i 2, u organizaciji Gender centra Republike Srpske i Univerziteta u Banjoj Luci (2011. i 2012. godine) - uvodno izlaganje na međunarodnom seminaru „Rodna pitanja i akademska zajednica: razmjena iskustava Španije i BiH“, organizacija Univerzitet u Banjoj Luci i Fondacija Olof Palme, 13. 05. 2011. Ostalo: -članica Međunarodnog udruženja filozofkinja (International Association of Women Philosophers, IAPh) -članica Upravog odbora Fonda otvoreno društvo BiH od 2010. do 2014. godine -predavačica i mentorka master radova u okviru master programa Rodne studije Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (2012. i 2013. godine) - istraživačica u okviru projekta „Banja Luka – znamenite žene u istoriji grada“, Filološki fakultet i Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, koordinatorka: prof. dr Biljana Panić – Babić, 2008 – 2014. -„Feministička biblioteka“ - uređivanje i pisanje - feljton, bibliogafije i prikazi knjiga tokom 2006. i 2007. na prvom ženskom portalu, www.online-lara.com ili www.zenskiforum.com, (Udruženje žena „Lara“ Bijeljina) -urednica lista «Inicijativa» u nevladinoj organizaciji Centri Civilnih Inicijativa (CCI), od 2001. do kraja 2004. godine

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.