Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Natalija

Prezime Petrić

Datum rodjenja 14.12.1965.

Mjesto rodjenja Banja Luka

e-mail natalija.petric@gmail.com

Kontakt telefon +387(0)65520094

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Diplomirana pravnica

Oblast stručnosti - Pravo, ljudska prava, ženska ljudska prava

Oblast aktivizma - Ravnopravnost polova, rodna ravnopravnost, zaštita ljudskih prava, zaštita od svih oblika nasilja

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
DoktoratUniverzitet u Novom SaduInterdisciplinarna naučna oblast rodne studije2013
MagistraturaUniverzitet u SarajevuInterdisciplinarna naučna oblast rodne studije2008
SpecijalizacijaMinistarstvo pravde SR Srbije, Vrhovni sud SR SrbijePravosudni ispit (stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici, radi sticanja uslova za obavljanje poslova čije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom - sudijskog, advokatskog, tužilačkog…)1991
FakultetUniverzitet u Banja LuciPravni fakultet1988
Srednja školaGimnazija u Banja LuciOrganizator kulturnih aktivnosti1984

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Executive Education – Women and Security ProgramHarvard University, Harvard Kennedy School of Government, Cambridge MA, USADa20102010
Program zalaganje za civilno društvo i nevladine organizacijeAgencija za međunarodni razvoj SADDa19981998
Program za akcione grupe: Upravljanje nevladinim organizacijama i građansko učestvovanjeJohn Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA, Institute for Policy StudiesDa19981998

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski jezikMS Office

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Republike SrpskeViša stručna saradnicamart 2012Praćenje i proučavanje stanja u oblasti porodice, omladine i sporta, organizovanje i rad na izradi studija, analiza, izvještaja i drugih informacija,rad na koncipiranju i izradi teza za donošenje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti porodice, omladine i sporta, stručna mišljenja u pogledu primjene zakona i propisa.
Udruženje „Udružene žene“Izvršna direktoricaZastupanje i predstavljanje udruženja, koordinacija rada programskih jedinica, osmišljavanje i praćenje realizacije strategija i aktivnosti, posredovanje prema institucijama, učešće u državnim, entitetskim i lokalnim tijelima.
Samostalna advokatska kancelarija u Banja LuciBanja LukaAdvokaticajanuar 1999decembar 2011Pružanje pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti ustavom utvrđenih sloboda i prava i drugih zakonom utvrđenih prava i interesa domaćih i pravnih fizičkih i pravnih lica; obavljanje poslova u ime za račun fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih to lice ostvaruje neko pravo.
Samostalna advokatska kancelarija u Banja LuciBanja LukaAdvokaticajuli 1994april 1996Pružanje pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti ustavom utvrđenih sloboda i prava i drugih zakonom utvrđenih prava i interesa domaćih i pravnih fizičkih i pravnih lica; obavljanje poslova u ime za račun fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih to lice ostvaruje neko pravo.
Advokatska kancelarija Hamdije Džinića u Banja LuciBanja LukaAdvokatska pripravnica19891993Sastavljanje tužbi, žalbi, molbi; sastavljanje ugovora, testamenata, izjava i drugih isprava; zastupanje i odbrana fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima; preduzećima i drugim pravnim licima; zastupanje fizičkih i pravnih lica u njihovim pravnim poslovima.

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi (najvažniji): • Petrić, Natalija; Nenad Galić (2013). Osnovna studija – Analiza usklađenosti zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini Sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (ETS 210), Fondacija Udružene žene, Banja Luka. • Petrić Natalija (2013). Međunarodni pravni standardi u oblasti nasilja u porodici i pravna zaštita žrtava u Bosi i Hercegovini. Svarog, naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke. Nezavisni univerzitet Banja Luka, Banja Luka, 89 - 104. • Petrić, Natalija, Mara Radovanović (2013). Violence Against Women. The 3rd Alternative Report on the Implementation of CEDAW and Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina, Presented to The United Nations Committee on the elimination of discrimination against women (CEDAW), 41-54. • Petrić, Natalija, (2013). Društvena reakcija na rodno zasnovano nasilje u porodici. Svarog, naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke. Nezavisni univerzitet Banja Luka, Banja Luka, 105 - 113. • Petrić Natalija, (2012). Analiza usklađenosti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (Republike Srpske) sa međunarodnim standardima. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, 9-48; 107-121. • Petrić, Natalija, (2011). Diskriminacija – definicija, oblici, zaštita. Komentar zakona o ravnopravnosti (s)polova u BiH, ur. Ninković, Stanislava, Helsinški parlament građana, Banja Luka, 43-72. • Petrić, Natalija; Mara Radovanović, (2010). Nasilje nad ženama. Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW Konvencije i ženskim ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, Prava za sve, Helsinški parlament građana, Sarajevo, Banja Luka, 39-52. • Petrić, Natalija, (2009). Teorijski okvir: Stereotipi kao jedan od uzroka rodno zasnovanog nasilja protiv žena i djevojčica. Rodni stereotipi kao uzrok nasilja nad ženama i djevojčicama, ur. Nada Golubović, Narodna biblioteka Republike Srpske i Udružene žene, Banja Luka, 19-22. • Petrić, Natalija; Gordana Vidović, (2009). Sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srpskoj. Priručnik za subjekte zaštite. Vlada Republike Srpske, Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova, Banja Luka, 105-122. • Petrić, Natalija. \"Rodna Ravnopravnost u javnom i političkom životu.\" u Živanović Aleksandar et al. Ravnopravnost (s)polova i sudska praksa u Bosni i Heregovini. Helsinški parlament građana, Banja Luka: 2007. Pristupljeno: 13.6.2009. , str. 68-72. • Petrić, Natalija. \"Nasilje nad ženama i trgovina ženama.\" Pristupljeno: 13.6.2009. Izvještaj u sjeni o implementaciji CEDAW Konvencije i ženskim ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini. Global Rights - Partners for Justice, Sarajevo: 2004. i < http://www.unitedwomenbl.org/docs/BiH%20izvjestaj%20u%20sjeni%20CEDAW.pdf>, str. 25-39.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.