Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Sandra

Prezime Zlotrg

Datum rodjenja 30.11.1984.

Mjesto rodjenja

e-mail sandra.zlotrg@gmail.com

Kontakt telefon +387 61 44 99 43

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

Oblast stručnosti - lingvistika i književnost

Oblast aktivizma - rodna ravnopravnost, obrazovanje

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Master, magistraturaFilozofski fakultet u SarajevuPostdiplomski studij iz lingvističkih disciplina
FakultetFilozofski fakultet u Sarajevu- Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnosti naroda BiH2008
FakultetFilozofski fakultet u Sarajevu- Komparativna književnost2009

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski jezik, C1; Njemački jezik, A2MS Office 2003–2007, TRADOS, Abbyy FineReader, Corel Draw, Internet

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Udruženje za jezik i kulturu Lingvistiizvršna direktorica2010menadžment organizacija kurseva i obuka komunikacija sa klijentima pisanje projektnih prijedloga računovodstvo
Udruženje za jezik i kulturu Lingvistiprofesorica bhs jezika / koordinatorica projekata2007pripremanje planova i programa predavanje bhs jezika za strance priprema i držanje seminara iz norme bhs jezika priprema materijala za učenje jezika koordinacija projektnih aktivnosti pisanje izvještaja
Prevodilačka agencija Contextlektorica2008lektoriranje tekstova na bosanski, hrvatski, srpski jezik

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): Zlotrg, Sandra. (2009). Izvori ženske subverzivnosti u književnosti na blogu: stilistički pristup. Novi Izraz, januar-juni, br. 43–44. Čaušević, Jasmina i Zlotrg, Sandra. (2011). Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima. Sarajevo: Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti; Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije. Zlotrg, Sandra (2013, 28.3.) Neko je rekao feminizam u školi: Prikaz knjige Neko je rekao feminizam?: kako je feminizam uticao na žene XXI veka. (ur. Adrijana Zaharijević. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, Fondacija Heinrich Boel, Fondacija Cure, 2012). Sarajevo: Školegijum Zlotrg, Sandra i Čaušević, Jasmina. (2011, 26 – 29. 5.). Diskriminacija u jeziku – Istraživanja u Bosni i Hercegovini. Rad prezentiran na Prvom bosanskohercegovačkom slavističkom kongresu, Filozofski fakultet, Sarajevo. (Zbornik radova sa Kongresa je u štampi) Zlotrg, Sandra i Čaušević, Jasmina. (2011, juni). Upotreba rodno osjetljivog jezika u pravnim dokumentima. Rad prezentiran na Stručnom savjetovanju: Posebna upotreba jezika u zakonodavstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (USAID), Sarajevo. Čaušević, Jasmina i Zlotrg, Sandra. (2012, 27. 3.) Upotreba rodno osjetljivog jezika u pravnim dokumentima. Rad prezentiran na Konferenciji Rodna pitanja u Reformi sektora sigurnosti u organizaciji Alumni Asocijacije Marshall Centra u Bosni i Hercegovini, Vitez. Čaušević, Jasmina i Zlotrg, Sandra. (2012, 27-29. 4.) Rod i jezik – diskriminacija kroz jezik. Rad prezentiran na Ženskoj političkoj akademiji (Helsinški parlament građana iz Banja Luke, Konjic. (Zbornik radova je u pripremi) Zlotrg, Sandra (2013, 27. 4.) Jezik u medijima. Škola o pravima LGBT osoba, SOC, Sarajevo. Zlotrg, Sandra (2014, 10.5.) Numbers in Context: Teaching Number-Noun-Verb Congruation in Bosnian as a Second Language. 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Burch University, Sarajevo. Zlotrg, Sandra (u pripremi za štampu) Upute za rodno osjetljivu upotrebu jezika u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.