(O)ŽIVIMO JAVNI PROSTOR

(O)ŽIVIMO JAVNI PROSTOR

Helsinški parlament građana Banja Luka je u aprilu 2017. počeo sa realizacijom projekta  „(O)živimo javni prostor“, koji  podržava njemačka fondacija „Heinrich Böll“.
U fokusu projekta biće javna dobra (prije svega materijalna, fizička dobra) i način na koji se njima upravlja. Projektom je planirano formiranje Radne grupe koja će raditi na mapiranju javnih dobara u vlasništvu grada, analizi dosadašnje prakse izdavanja prostora na privremeno korišćenje, te predstavljanju i promovisanju modela koji su već razvijeni u regionu i Evropi, a tiču se alteratnivnog korištenja mahom zapuštenih ili devastiranih urbanih područja.
Želimo da istražimo postoji li mogućnost da se kasarne i drugi slični objekti koji se godinama na koriste, koji su zapušteni ili za koje nema interesa investitora, ustupe nevladinim organizacijama i socijalnim preduzetnicima na privremeno korištenje i upravljanje.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.