Protesno pismo

Vijesti0 comments

Nevladine organizacije Helsinški parlament građana i Udružene žene Banja Luka uputile su danas protesno pismo ministru spoljnih poslova Švedske Karlu Biltu, zamjeniku državne sekretarke SAD Džejmsu Stajnbergu i visokom predstavniku u BiH Valentinu Incku zbog neuključivanja žena u pregovore o ustavnim promjenama u BiH.

U nastavku je tekst protesnog pisma koje je otišlo na adrese međunarodnih zvaničnika:

P R O T E S T

Zabrinute dosadašnjim tokom butmirskih pregovora, te podsjećajući da istinske demokratije nema bez ravnopravnog učešća žena, Udružene žene i Helsinški parlament građana, zajedno sa učesnicama Okruglog stola na kojem je 23.oktobra u Banjoj Luci inicirano formiranje Regionalne ženske mreže, zahtijevaju od međunarodnih predstavnika i domaćih lidera  da u nastavak pregovora o ustavnim promjena u BiH uključe i žene.

Iz svih dosadašnjih pregovaračkih timova koji su, počevši od Dejtonskog mirovnog sporazuma odlučivali o sudbini BiH, žene su bile isključene. Izuzetak nisu ni butmirski pregovori čiji rezultati će uticati na sve građane i građanke BiH.

Učesnice Okruglog stola u Banjoj Luci iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije čudi ponašanje inicijatora butmirskih pregovora, a naročito Karla Bilta, ministra inostranih poslova Švedske, koja trenutno i predsjedava EU.  Zemlje članice EU dužne su voditi računa o rodnom balansu u skladu sa rezolucijama, deklaracijama, pravilnicima i mapama puta  prilikom donošenja bilo kakvih odluka na nivou EU. Suprotno očekivanjima žena BiH, ali i žena regiona, i ignorišući sve gore navedeno, inicijatori butmirskih pregovora su nastavili praksu ignorisanja i isključivanja žena, iako su bili u mogućnosti da odrede ko će sjediti za pregovaračkim stolom.

Na ovaj način ohrabreni su i domaći političari da nastave sa praksom diskriminacije žena, kršenja domaćih pravnih propisa, prije svega Zakona o ravnopravnosti polova BiH i ignorisanja obaveza koje su preuzeli potpisivanjem međunarodnih i regionalnih ugovora.

Za pregovaračkim stolom se moraju naći i žene, koje bi pregovorima mogle dati drugačiji doprinos i usmjeriti ih ka potrebama i interesima običnih građana ove zemlje koji ne mogu živjeti od „principa konstitutivnosti”.

Stoga tražimo od međunarodnih predstavnika da ovaj naš zahtjev uzmu u obzir i ne dozvole da o sudbini građana i građanki BiH odlučuju samo muškarci!

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.