Regionalni sastanak projekta “Unapređenje ženskih radnih prava”

VijestiKomentari isključeni za Regionalni sastanak projekta “Unapređenje ženskih radnih prava”

U Podgorici je od 15. do 19. aprila 2019. godine održan regionalni sastanak partnerskih organizacija koje realizuju projekat „Unapređenje ženskih radnih prava“. Cilj ovog sastanka je bilo kreiranje zajedničkog strateškog plana na regionalnom nivou. Tokom prethodne godine, u okviru projekta urađena su istraživanja o diskriminaciji žena na radnim mjestima, uključujući analizu postojećeg pravnog okvira i izazova koji se odnose na implementaciju antidiskriminacijskih politika u Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu, Srbiji, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Rezultati i preporuke istraživanja će biti osnova za aktivnosti koje će se realizovati tokom narednog perioda, a o čemu je bilo riječi i na sastanku. Takođe, radili smo na kreiranju medijskih kampanja i zalagačkih strategija kojima bi se moglo uticati na podizanje svijesti o problemu i načinima prijave diskriminacije na radnom mjestu, kao i unapređenju radnog zakonodavstva u regiji.

Projekat “Unapređenje ženskih radnih prava ” realizuju  Ženska mreža Kosova, kao nosilac projekta, Centar ženskih prava (Crna Gora), Reactor (Makedonija), fondacija Kvinna till Kvinna (kancelarija u Srbiji), Gender Alliance for Development Center (Albanija) i Helsinški parlament građana Banja Luka, a finansijski je podržan od strane Evropske Unije. 

#DiscriminationDoesntWork

#DiskriminacijaNeRadi

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.