Rječnik različitosti

Publikacije0 comments
rjecnik-1
Ovaj rječnik pripremljen je u okviru projekta „X-press“ koji provode Helsinški parlament građana
Banja Luka, Fondacija CURE Sarajevo i Udruženje mladih novinara Republike Srpske, s ciljem una –
pređenja izvještavanja o marginalizovanim društvenim grupama u Bosni i Hercegovini. Rječnik se
koristi uz „Priručnik za izvještavanje o marginalizovanim grupama“, iako može poslužiti i kao nezavisan
izvor informacija, pojašnjenja i tumačenja.
Publikacija je namijenjena novinarkama i novinarima koji izvještavaju o ljudskim pravima, margina –
lizovanim društvenim grupama, njihovom položaju i odnosima u društvu. Njen cilj je da pojasni poj –
move iz ove oblasti, olakša izvještavanje o društvenim problemima koji su zanemareni i afirmiše
korištenje politički korektnog govora, kako bi se izbjeglo čak i nesvjesno etiketiranje ovih grupa, koje
nosi rizik ili zaista dovodi do stvaranja distanci i stigmatizacije.

Ovaj rječnik pripremljen je u okviru projekta „X-press“ koji provode Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija CURE Sarajevo i Udruženje mladih novinara Republike Srpske, s ciljem unapređenja izvještavanja o marginalizovanim društvenim grupama u Bosni i Hercegovini. Rječnik se koristi uz „Priručnik za izvještavanje omarginalizovanim grupama“, iako može poslužiti i kao nezavisan izvor informacija, pojašnjenja i tumačenja. Publikacija je namijenjena novinarkama i novinarima koji izvještavaju o ljudskim pravima, marginalizovanim društvenim grupama, njihovom položaju i odnosima u društvu.

Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.