SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

VijestiKomentari isključeni za SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Nakon što je pet organizacija civlinog društva uputilo nekoliko dopisa Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH u kojima traže da službenici ove institucije posjete sva lica koja je MUP RS priveo ili pritvorio u vezi sa okupljanjima od 25. decembra 2018., danas u 14.00 časova će i lično, u Ulici akademika Jovana Surutke 13, Ombudsmanu uručiti ove zahtjeve.

Organizacije civilnog društva traže da Ombudsman BiH iskoristi svoje nadležnosti i ovlaštenja i ispita navode koji se pojavili u medijima prema kojima je,  prilikom privođenja i hapšenja pojedinih građana i građanki, došlo do upotrebe prekomjerne i nedozvoljene sile policijskih službenika, ali i torture i ponižavajućeg tretmana u službenim prostorijama policije.

Organizacije takođe traže da Ombudsman i u narednim danima nastavi izbliza pratiti aktivnosti MUP-a RS prema članovima grupe Pravda za Davida i svim drugim građanima koji su se odlučili na mirno okupljanje i izražavanje svog mišljenja u vezi sa ovim slučajem. Predlažu da pri posjetama pritvorenim osobama budu prisutni, u duhu demokratske prakse, i predstavnici organizacija civilnog društva koje su posvećene zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Organizacije još jednom podsjećaju da je BiH ratifikovala Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja kojim je na sebe preuzela niz obaveza u vezi sa prevencijom ovakvih postupanja, te u tom smislu smatramo naročito bitnim uspostavu monitoring aktivnosti Institucije Ombudsmana u narednom periodu u cilju zaštite građana koji izražavaju svoj javnih protest i nezadovoljstvo radom organa gonjenja u predmetu David Dragičević. Podsjećaju i da su spontana okupljanja građana međunarodni standard, te da se ovakvim postupanjem pripadnika MUP-a RS ugrožavaju prava na slobodu okupljanja i izražavanja.

Organizacije potpisnice: Transparency International BIH, Helsiški parlament građana Banjaluka, Oštra nula, Centar za životnu sredinu, Perpetuum mobile.

 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.