Sastanak sa Agencijom za ravnopravnost polova BiH

VijestiKomentari isključeni za Sastanak sa Agencijom za ravnopravnost polova BiH

Agencija za ravnopravnost polova BiH je juče, 26. septembra 2019. godine održala sastanak sa predstavnicama organizacija civilnog društva čiji je cilj bio kratka razmjena informacija o prioritetima u narednom periodu u skladu sa dokumentima i politikama za ravnopravnost spolova BiH: Istanbulska konvencija, Gender akcioni plan BiH 2019-2022, Akcioni plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 u BiH, kao i razgovor o grant sredstvima za nevladine organizacije iz budžeta i projekata Agencije za ravnopravnost spolova BiH. Takođe, jedna od tema je bila i ravnopravnost polova u radu i zapošljavanju jer Agencija za ravnopravnost polova BiH priprema Preporuku poslodavcima o ravnopravnosti spolova u radu i zapošljavanju pa je ovaj sastanak bio prilika da organizacije civilnog društva daju sugestije i prijedloge preporuka koje bi ovaj dokument trebao sadržati.

Predstavnice Helsinškog parlamenta građana Banja Luka su pozvale Agenciju da koristi podatke istraživanja “Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini”, kao i preporuke proizašle iz ovog istraživanja koje se odnose na poslodavce i uvrsti ih u Prepruku koju namjerava uputiti poslodavcima u BiH.

#DiskriminimiBënDëm#PunëPaDiskriminim#DiscriminationDoesntWork#DiskriminacijaNeRadi#трудбездискриминација

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.