Sastanak sa komesarom za ljudska prava Savjeta Evrope

VijestiKomentari isključeni za Sastanak sa komesarom za ljudska prava Savjeta Evrope

Predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka učestvovala je na konsultacijskom sastanku kojeg je sa predstavnicima OCD-a održao gospodin Nils Muižnieks, komesar za ljudska prava Savjeta Evrope.

Na sastanku je istaknuto da je poseban fokus Komesara sloboda medija i tranzicijska pravda, te su tu priliku učesnici iskoristili da predstave stanje u ovoj oblasti kroz višegodišnji rad svoj organizacija na ovim teama. Naglašeno je da je neophodno usvajanje Strategije tranzicijske pravde i Programa za žrtve seksualnog nasilja, te vršenje pritiska da  u Republici Srpskoj žene žrtve rata budu prepoznate kao civilne žrtve rata. Naglašeno je da je do sada ovaj proces bio vođen od strane međunarodnih donatora i organizacija civilnog društva te da bi institucije  vlasti trebale preuzeti veću odgovornost u kreiranju politika u ovoj oblasti.

Kada je riječ o slobodi medija, na sastanku je istaknuto da BiH ima veoma mali broj nezavisnih medija koji uglavnom djeluju online zbog čega je usljed političkih i ekonomskih pritisaka  prostor slobodnih medija sve ograničeniji i suženiji za djelovanje.

Mandat komesara za ljudska prava obuhvata podsticanje efikasnog poštovanja ljudskih prava, i pomoći državama članicama u primjeni standarda Savjeta Evrope za ljudska prava; promovisanje obrazovanje i svijesti o ljudskim pravima u državama članicama Savjeta Evrope;
identifikacija mogućih nedostataka u zakonu i praksi koje se tiču ljudskih prava; olakšavanje rad nacionalnih ombudsmana institucija i drugih objekata za ljudska prava; i davanje savjete i informacije u vezi sa zaštitom ljudskih prava u cijeloj regiji.

Komesar će za 3 mjeseca da objavi izvještaj o stanju ljudskih prava u BiH, a izvještaj će biti dostupan na sajtu Savjeta Evrope.

 

 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.