Šta je sve u vlasništvu Grada Banjaluka?!

VijestiKomentari isključeni za Šta je sve u vlasništvu Grada Banjaluka?!

Helsinški parlament građana je prethodnih mjeseci radio na pripremi publikacije “(O)Živimo javne prostore” čiji cilj je predstaviti i približiti načine korišćenja javnih dobara na nivou lokalne zajednice. S jedne strane,pokušali smo napraviti uvid u to kojom nepokretnom imovinom (zgrade, stanovi, poslovni prostori, garaže, industrijski objekti, zemljište) raspolaže grad Banjaluka i na koji način Grad upravlja ovom imovinom. S druge strane, željeli smo ukazati na primjere dobrih praksi iz našeg susjedstva i nekih evropskih gradova kako bismo pokazali na koji način se danas mogu I trebaju koristiti javna fizička dobra, a naročito ona koja godinama stoje prazna ili su devastirana.

 

Publikacija će u oktobru biti dostupna u pdf formatu na našoj web stranici. Do tad donosimo vam neke od njenih dijelova:

“Od oktobra 2016.godine, u okviru Odjeljenja za ekonomski razvoj i strateško planiranje grada Banjaluka, djeluje i Odsjek za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada čiji zadatak je formiranje registra svih javnih nepokretnosti. Na ovaj način Banjaluka bi konačno trebalo da dobije precizan registar kompletne nepokretne imovine kojom raspolaže grad, što će, ubudućnosti, olakšati planiranje i upravljanje ovom imovinom, ali će i preduprijediti moguće zlouoptrebe ili manipulacije. Prema podacima koje smo dobili od Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, u registar gradskih nepokretnosti, do 18. Avgusta 2017.,unijeti su podaci za:

  • 378 stanova, od kojih su 348 u kategoriji neotkupljenih stanova, deset su zamjenski, a 20 ih je namijenjeno za socijalne potrebe;
  • 300 poslovnih prostora, od kojih je 150 namijenjeno za potrebe Grada, a 150 za prodaju ili zakup;
  • 545 garaža;
  • 12 poslovnih zona i 3 poslovna objekta.

Od ostalih objekata, u registar su unijeti podaci i za 12 društvenih domova, 7 javnih skloništa, 26 kancelarija mjesnih zajednica i jednu ambulantu, koji su u vlasništvu Grada. Popisane su i 3253 zemljišne lokacije (građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište), kao i 2 parka, 5 trgova, 60 parkirališta, 10 mostova, 8 fontana, 9 dječijih igrališta i jedan heliodrom.

U registar su, do 18.avgusta, pohranjeni podaci i za 31 zatvoreni i 13 otvorenih sportskih objekata, 22 vrtića i jedan vjerski objekat u gradskom vlasništvu. Vrijednost do sada popisane imovine procijenjena je naviše od 450 miliona maraka”.

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.