Studija pred “krivičarima”

Arhiva0 comments

Studija HPG Banjaluka “Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH” biće prezentovana u Tesliću 9. i 10. novembra, na savjetovanju za sudije i tužioce koje organizuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca RS .
Studija je rezultat višemjesečnog istraživanja u čijem fokusu je bio Zakon o ravnopravnosti polova BiH, sa aspekta ostvarivanja sudske zaštite predviđene ovim Zakonom. Savjetovanje u Tesliću je namjenjeno tužiocima i sudijama „krivičarima“ iz RS. Studiju je finansirala kanadska CIDA.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.