Studijska posjeta Austriji

VijestiKomentari isključeni za Studijska posjeta Austriji

U okviru studijske posjete Austriji, juče su nevladine organizacije iz 6 zemalja Zapadnog Balkana obišle  Interventni centar za porodično nasilje u Beču,  Muški savjetodavni centar, mrežu WAVE i Mrežu skloništa za žene i djecu žrtve nasilja.

Cilj studijske posjete je upoznavanje sa austrijskim modelom sprečavanja nasilja nad ženama.

Prvo sklonište za žene i djecu nasilja u Austriji je otvoreno 1978. godine, a danas, u svih devet austrijskih pokrajina, postoji 30 skloništa koji raspolažu sa 766 mjesta za smještaj žrtava nasilja.

„Prema preporuci EU Parlamenta iz 1987. na 10.000 stanovnika država treba da ima obezbijedjeno jedno mjesto u skloništu. To znači da Austriji nedostaju još 94 mjesta“, rekla je Maria Rösslhumer, izvršna menadžerica Mreže austrijskih skloništa.

Pema njenim riječima , rad skloništa finansiraju lokalne vlade sa 80% sredstava, dok jedan mali procenat stiže i sa nivoa federalne vlade.  Ona je dodala da podaci pokazuju da je jedna od pet žena u Austriji pretrpjela neki oblik nasilja, te da je u skloništima u 2016. godini u ovoj državi bila smještena 3261 žrtva rodno zasnovanog  nasilja. Oko 50% njih pripadaju migrantskoj populaciji.

Austrijski model sprečavanja i borbe protiv nasilja u porodici podrazumijeva zajednički rad više subjekata zaštite, što uključuje policiju, tužilaštvo, sudove, centre za socijalni rad, interventne centre, skloništa, i druge nevladine organizacije koje pružaju usluge ili pomoć za specifične grupe.

U studijskoj posjeti učestvuje i Dragana Dardić, izvršna direktorica Helsinškog parlamenta građana Banjaluka.

 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.