U Banjaluci i Sarajevu održane info sesije u vezi podnošenje prijedloga projekata za unapređenje ženskih radnih prava

VijestiKomentari isključeni za U Banjaluci i Sarajevu održane info sesije u vezi podnošenje prijedloga projekata za unapređenje ženskih radnih prava

Na info sesijama održanim u Banjaluci (24. oktobra 2019) i Sarajevu (28.oktobra 2019) svi zainteresovani predstavnici/e organizacija civilnog društva (OCD) za apliciranje za grantove koji su namjenjeni unapređenju ženskih radnih prava su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa ciljem i uslovima poziva za podnošenje prijedloga projekata.

Cilj ovog Poziva za dodjelu grantova je da se poveća uticaj OCD, posebno grupa za prava žena i grupa iz lokalnih zajednica, u pozivanju relevantnih institucija na odgovornost za primjenu zakona protiv diskriminacije u vezi sa ženskim radnim pravima i osnaživanje žena da traže svoja prava. Takođe, grantovima će se nastojati ojačati organizacioni i kapaciteti OCD za zalaganje.

Podsjećamo da je rok za dostavljanje prijedloga projekata 9. novembar 2019. godine, a svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na: https://womensnetwork.org/kosovo-womens-fund/call-for-applications/?fbclid=IwAR2_wOzhypsjxiALHJ9Afrh-qhbvCkQ9i37TmMhhTl8iGnsu86xolB9NR6E

Za sva pitanja i nedoumice možete se obratiti na: grants@womensnetwork.org

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.