U Parlamentu BiH dodijeljene nagrade Srđan Aleksić i Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira

VijestiKomentari isključeni za U Parlamentu BiH dodijeljene nagrade Srđan Aleksić i Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira

U okviru svečanosti koju su povodom 70. godišnjice od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u Sarajevu organizirali Mreža za izgradnju mira i USAID-ov projekat PRO-Budućnost, pred 500 gostiju dodijeljene su novinarska nagrada “Srđan Aleksić” i Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira.

Dobitnice Novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ za 2018. godinu su Đenana Kaminić-Puce sa televizije N1, novinarka Radia Slobodna Evropa Maja Nikolić i novinarka BH Radija 1 Mirela Huković-Hodžić.

Uručena je i Mirovna nagrada, a ovogodišnji dobitnici su Jasminka Drino-Kirlić, aktivistkinja iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja i Osnovna škola „Dositej Obradović“ iz Doboja. Dobitnici specijalnih nagrada su Čedomir Glavaš, aktivista iz Bratunca i Kuća dobrih tonova iz Srebrenice.

Zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović je, obraćajući se prisutnima, kazao da je danas, na Međunarodni dan ljudskih prava, izuzetno važno da institucije u BiH, zajedno s građanima, šalju jedinstvenu poruku o uvažavanju prava svakog pojedinca i svake grupe.

– Da bismo pomogli da se čuje glas svih pojedinaca i grupa koje mogu doprinijeti napretku BiH, utemeljenom na razumijevanju perspektiva svakog pojedinca i grupe, Ministarstvo je podržalo Platformu za mir od same promocije do njenog usvajanja – kazao je Jović.

Podsjetio je da je ovaj dokument usvojen od Vijeća ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH, potpisan od udruženja žrtava rata, više od 70 općinskih načelnika, devet političkih stranaka, medija, Međureligijskog vijeća BiH i nevladinih organizacija.

– Drago nam je što danas svjedočimo dodjeli novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ za odgovorno i profesionalno izvještavanje o marginaliziranim grupama u kontinuitetu i za razvoj društveno odgovornog novinarstva – kazao je Jović.

Izrazio je zadovoljstvo što je dodjeljena i Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira zaslužnim pojedincima i institucijama.

Zamjenica ambasadorice SAD-a u BiH Ellen Germain je napomenula da je Dan ljudskih prava prilika da se naglasi važnost poštivanja ljudskih prava i kontinuiranog pomirenja u BiH.

Dodala je da svi ljudi u ovoj zemlji trebaju imati iste šanse da učestvuju u svim sferama života.

– Način na koji neko društvo tretira svoje najugroženije članove mnogo govori o njemu. Diskriminacija je u BiH, nažalost, široko rasprostranjena. Mnogi građani susreću se s diskriminacijom u svim aspektima svakodnevnog života zbog svoje etničke pripadnosti, vjere, rodne pripadnosti ili zbog invaliditeta ili pripadnosti gay populaciji ili zbog toga što se zalažu za prava drugih ljudi – kazala je Germain.

Nadamo se, dodala je ona, da nagrada „Srđan Aleksić“ za hrabrost i građansku odgovornost podstiče novinare da promoviraju dostojanstvo ljudi, ljudska prava i da pomažu da se eliminišu stereotipi i nepovjerenje koji i dalje preovladavaju među ljudima u BiH.

Istaknula je da je Vlada Sjedinjenih Američkih Država u potpunosti predana podršci ljudskim pravima u BiH, ljudima u BiH, njihovim naporima na zaštiti ljudskih prava i promoviranju tolerancije i pomirenja.

Predstavnik Mreže za izgradnju mira i projekta PRO-Budućnost Aleksandar Žolja je izrazio zadovoljstvo zbog toga što ovom događaju prisustvuju i učenici osnovnih i srednjih škola.

Napomenuo je da se dodjeljuju dvije nagrade – novinarska nagrada „Srđan Aleksić“ i Mirovna nagrada, želeći time da promoviraju te ljude, „da ih prepoznamo i motiviramo za daljnji rad“.

– Novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“ dodjeljujemo u kontinuitetu već osam godina, kroz PRO-Budućnost petu godinu, motivirajući novinare i novinarke koji profesionalno rade svoj posao i ponekad su jedini saveznici marginaliziranim i ranjivim grupama, koji su marginalizirani kako u životu, tako i medijski – naveo je Žolja.

S druge strane, dodao je on, civilno društvo je jako bitno u promociji ljudskih prava i razvoju demokratije.

– Želimo također da nagradimo, kroz Mirovnu nagradu, mirovne aktiviste i aktivistkinje, kao i škole koje uče đake o ljudskim pravima, o vrijednostima mira, tolerancije – kazao je Žolja.

Do sada je novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“ dobilo 27 novinara, novinarki i medija iz BiH.

Ove godine na konkurs za dodjelu novinarske nagrade stiglo je 19 prijedloga, tako da žiri ni ove godine nije imao nimalo lagan zadatak. No, nakon pažljivog razmatranja i na osnovu ranije utvrđenih kriterijuma žiri je odlučio da ove godine prvu nagradu “Srđan Aleksić” dodijeli Đenani Kaminić Puce, novinarki N1 televizije.

Prema obrazloženju žirija novinarka Đenana Kaminić Puce kontinuirano prati i izvještava o životima običnih ljudi, tragajući za pozitivnim primjerima suživota, posebno u politički podijeljenom Mostaru i Hercegovini. Svojim prilozima Đenana, prema mišljenju žirija, nastoji udahnuti ljudskost i podsjeća, ne samo da je suživot moguć, nego da ga mi već živimo. Njene priče često su povod i drugim medijima da se pozabave istom ili sličnom tematikom.

Prvu nagradu je dodijelio Borislav Bojić, dosadašnji predsjedavajući Komisije za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Ova komisija, odigrala je značajnu ulogu u usvajanju Platforme za mir, te konstantno podržava projekat PRO-Budućnost.

Nagrade za ovogodišnje dobitnike su umjetničke slike nastale na Likovnoj koloniji “Govorimo o sposobnostima!“ – Umjetnici sa invaliditetom slikaju za BiH bez mina, barijera i žrtava – u okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” koji finansira Evropska unija, a implementiraju World Vision i Organizacija amputiraca UDAS.

Novinarsku nagradu “Srđan Aleksić” ustanovili su 2010. godine nevladine organizacije Helsinški parlament građana Banjaluka, Fondacija Cure iz Sarajeva i Udruženje mladih novinara RS, a nagradu od 2013. godine dodjeljuje Mreža za izgradnju mira BiH, sa svojih više od 160 članica.

Drugu nagradu je dobila Maja Nikolić, novinarki Radija Slobodna Evropa iz Tuzle. Maja Nikolić po drugi put dobija novinarsku nagradu Srđan Aleksić uz obrazloženje žirija da su njene priče o manjinskim, marginalizovanim i ranjivim grupama društveno odgovorne, i da u kontinuitetu i samoincijativno pronalazi ljude koji svojim postupcima dokazuju da različitosti nisu prepreka, već bogatstvo. “Ona svoju publiku konstantno podsjeća na sve ono što nas povezuje, umjesto na ono što nas dijeli, što i jeste bit mirovnog novinarstva”, ocjena je žirija.

Priznanje i nagradu Maji Nikolić uručila je Shanley Pincoti direktorica ureda za demokratizaciju misije USAID-a u BiH.

Treću nagradu primila je novinarka Mirela Huković Hodžić sa BH radija. Mirela Huković Hodžić nagradu je dobijala, između ostalog, serijal priloga o današnjoj Srebrenici koju predstavlja kroz usta mladih ljudi koji otvoreno i emotivno govore kako savladavaju prepreke kako bi sebi sagradili bolju budućnost u gradu koji se, kako kažu Mirelini sagovornici, ubija po drugi put.

Plaketu i nagradu Mireli uručila je Dragana Bulić, specijalista za zagovaranje i partnerstva u uredu World Vision BiH, koji su zajedno sa organizacijom UDAS obezbijedili ovogodišnje nagrade.

Bitno je podsjetiti se da je ideju da se novinarska nagrada nazove po Srđanu Aleksiću, koji je ubijen 1993. jer je pokušao da pomogne i spasi svog sugrađanina Alena Glavovića, dao sada već pokojni novinar sarajevskog magazina START Ekrem Tinjak. Ostale Ekremove kolege iz Radne grupe koja je ustanovila Pravilnik za dodjelu nagrade ovu su ideju jednodušno prihvatili ocjenjujući da ime mladića iz Trebinja oslikava upravo sve one vrijednosti koje nagrada i želi da afirmiše, a to su – građanska hrabrost i odgovornost, solidarnost, humanizam, pravo na slobodu mišljenja, pravo da se bude drugačiji, pravo na slobodu izražavanja.

U nastavku programa je je dodijeljena Mirovna nagrada koju je Mreža za izgradnju mira BiH ustanovila 2013. godine.

Uspostavljanjem ove nagrade, koalicija 165 organizacija civilnog društva i škola iz čitave BiH koje čine Mrežu za izgradnju mira, željela je odati priznanje pojedincima i pojedinkama koji svojim radom i ličnim primjerom pokazuju kako se na ovim prostorima gradi mir, kako se njeguje kultura dijaloga i nenasilja, i kako se unapređuje društveni i ekonomski život Bosne i Hercegovine.

Od 2016. godine Mirovne nagrade dodjeljuju se i osnovnim i srednjim školama koja se ističe u svom radu na obrazovanju za mir, pitanjima ljudskih prava i solidarnosti, te učestvuje u poboljšanju života cjelokupne lokalne zajednice.

U društvu u kojem danas živimo, u kojem su poljuljane i iskrivljene mnoge vrijednosti, više nego ikad trebamo uzore na koje bismo se mogli ugledati. A dobitnici i dobitnice Mirovnih nagrada su upravo tu – uzori koji nam pokazuju kako se, i pored različitih prepreka i izazova, kojih u BiH nenedostaje, istrajno radi na postizanju društvene pravde i mira, međunacionalne i međureligijske solidarnosti.

Ove godine za Mirovnu nagradu Mreže za izgradnju mira bilo je nominovano 25 škola, odnosno 20 osoba.

Nakon razmatranja svih prijava i na osnovu ranije utvrđenih kriterijuma, Komisija, koju je činilo ukupno 15 osoba, u kategoriji osoba, nagradu je zasluženo dobila Jasminka Drino Kirlić iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja, dugogodišnja aktivistkinja koja je 41 godinu svog života radila u srednjoškolskom obrazovanju, u razrušenoj i podijeljenoj sredini osnovala je i vodila Omladinski centar. Podržavala je mlade, žene, porodice nestalih, svoja iskustva je podijelila i sa ženama Ukrajine i Sirije.

Nagradu je uručio ambasador Republike Češke, Jakub Skalnik, države koja je posebno poznata po svojoj podršci mladima.

Veliki broj škola iz čitave Bosne i Hercegovine se odazvao pozivu i iskrena zahvalnost na podršci, brojnim aktivnostima izgradnji mira, promociji ljudksih prava, građenju boljeg društva. Danas su sa nama učenici i učenici, nastavni kadar i rukovodstvo brojnih škola: Treća osnovna škola Sarajevo, Osnovna škola Zaim Kolar Trnovo, Prva osnovna škola Velika Kladuša, Osnovna škola Dr. Safvet-beg Bašagić Gradačac, Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić Sarajevo, Osnovna škola Stari Ilijaš, Osnovna škola Mirsad Prnjavorac Vogošća, Osnovna škola Avdo Smailović, Osnovna škola Mehmed Handžić, Osnovna škola Hasan Kikić Sarajevo, Prva osnovna škola Ilidža, Osnovna škola Čengić Vila I, Osnovna škola Mehmed Handžić, Druga gimnazija Sarajevo, Gimnazija Obala, Prva gimnazija, Gimnazija Dobrinja, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Treća gimnazija Sarajevo, Srednja škola za saobraćaj i komunikacija, MSŠ Enver Pozderović Goražde, Prva bošnjačka gimnazija, Zubotehnička škola Sarajevo i Srednja građevinsko-geodetske škola Sarajevo.

U kategoriji škola Mirovna nagrada za 2018. se dodjeljuje Osnovnoj školi “Dositej Obradović” iz Doboja. Ovo je škola koja se ponosi svojom multietničnosti i multikulturalnosti, gdje okuplja ne samo konstitutivne narode, no i brojne manjine gdje se svi školi osjećaju ravnopravno, zaštićeno i sigurno. Kako je rekao jedan roditelj, ovo je škola drugarstva, mira i tolerancije.

Nagradu je uručio zamjenik ambasadora Njemačke u BiH, g-din Christian Sedat, jer njemačka je prepoznata po svojoj podršci školama i mladima, a u ime škole nagradu je primio Vedran Gligorić, direktor škole.

 Komisija je odlučila da ove godine dodijeli i Specijalnu nagradu i to za Kuću dobrih tonova iz Srebrenice. Svojim radom omogućavaju djeci i tinejdžerima zaštićenu sredinu u kojoj imaju priliku za pristup umjetnosti i kulturi, ohrabruje ih na interkulturalni dijalog, razumijevanje i zajedničku saradnju koja će ojačati njihovo učešće i šanse u društvu. Muzika se koristi kao sredstvo kreiranja pomirenja i boljeg suživota, približavajući ljude iz različitih etničkih grupa zajedno i time mijenjajući cijelu zajednicu.

Nagradu je dodijelio naš dragi prijatelj, ambasador Italije, Nicola Minasi, zemlje koja je poznata po svom angažmanu na području kuture, a nagradu je, u ime Kuće dobrih tonova, primio Ismar Pobrić.

Specijalnu nagrada je dobio dugogodišnji mirovni aktivista Čedomir Glavaš iz organizacije Odisej iz Bratunca. Čedomir je osnivač organizacije Odisej iz Braunca gdje se doselio kao izbjeglica, zbog svog rada je trpio i fizičko nasilje, ali to ga je samo dodatno učvrstilo u namjeri da bude aktivista i istinski borac za ljudska prava, suočavanje sa prošlošću i kreiranje pozitivnog mira u svom radu sa mladima.

 Nagradu je Čedomiru Glavašu uručila Maja Gasal Vražalica.

Sjetimo se i prethodnih dobitnika/ca nagrada. Od 2013. godine dobitnici Mirovne nagrade su bili: fra Marko Oršolić, Ivica Osim, Danka Zelić, Jadranka Miličević i Aiša Smailbegović-Hadžihalilović. Škole dobitnice Mirovne nagrade od 2016. godine su bile: Mješovita srednja škola Maglaj i Osnovna škola Osman Nuri Hadžić iz Sarajeva.

Program je zatvoren nastupom hora Druge gimnazije pod vodstvom Lejle Avdagić.

Tekst preuzet sa: www.mreza-mira.net

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.