Uključimo žene u procese promjena

VijestiKomentari isključeni za Uključimo žene u procese promjena

Finalna konferencija i prezentacija Finalnog Izvještaja nastalog nakon četiri okrugla stola organizovanih  kroz Inicijativu projekta “Uključimo žene u procese promjena” održani su 11. septembra 2018. u Sarajevu.

Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigermark je ukazao na nedovoljnu zastupljenost žena u svim sferama života, te potrebi da se u sve reformske procese uključe žene koje bi svojim iskustvima i znanjem doprinijele, kako izradi različitih programa i strategija, tako i pri njihovoj implementaciji.

Ambasador Švedske Anders Hagelberg je pohvalio postojanje Inicijative “Uključimo žene u procese promjena” i nastojanja više od stotinu žena koje su učestvovale u kreiranju Finalnog izvještaja sa preporukama i prijedlozima za poboljšanje položaja i većoj vidljivosti žena u svim sferama društva, te naglasio kako je uključivanje žena u sve procese neophodno kako bi BiH bila istinski demokratska država.

O Fondaciji i radu Kvinna till Kvinna u prethodnih 25 godina, koliko ova fondacija pomaže i osnažuje žene u BiH, govorila je Generalna sekretarka Fondacije Kvinna till Kvinna Petra Tötterman Andorff.

Tri učesnice okruglih stolova su prezentovale nalaze i preporuke Finalnog izvještaja i ukazale na značaj saradnje institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva kao neophodnog preduslova za istinskom promjenom položaja i uloge žena u BiH.

Zaključak konferencije je da se, kroz Inicijativu “Uključimo žene u procese promjena”, treba nastaviti raditi na kreiranju Akcionog plana za realizaciju preporuka navedenih u Finalnom izvještaju.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.