Upoznajmo nacionalne manjine – čas multikulturalizma

Vijesti0 comments

Odakle dolazi pizza?  Ko je donio krompir u BiH? Znate li da je grof Drakula stvarna istorijska ličnost? O ovim i mnogim drugim pitanjima diskutovali smo sa učenicima petog i sedmog razreda Osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ iz Trnopolja u sklopu časa „Upoznajmo nacionalne manjine“, a u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske.

„Učenicima 5. i 7. razreda smo pokušali što više približiti važnost suživota sa nacionalnim manjinama, jer jedino u takvoj koheziji možemo obogatiti svoje živote, učiti jedni od drugih, te proširiti vidike, a to neminovno vodi većoj toleranciji, razumijevanju i uzajamnom poštivanju“, izjavila je Maja Kremenović, asistentica na projektu „Susjedstvo – afirmacija multikulturalizma i saradnje na opštinskom nivou u zemljama Zapadnog Balkana“.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.