Vodič za saradnju nacionalnih manjina i institucija lokalnih vlasti

n-manjine-1

Vodič za saradnju nacionalnih manjina i institucija lokalne vlasti želi ukazati na važnost ove saradnje u planiranju i realizaciji lokalnih javnih politika, te dati doprinos u njenom unapređenju na prostoru Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, ali i drugih država na koje se mogu primijeniti predstavljeni modeli. Publikacijaje pripremljena u okviru projekta „Susjedstvo – Afirmacija multikulturalizma i saradnje na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana“, čiji je jedan od ciljeva unapređenje i promocija saradnje između udruženja nacionalnih manjina i institucija lokalne vlasti. Projekat sprovode Helsinški parlament građana Banja Luka, Centar za regionalizam Novi Sad, Udruženje za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda „Homo“ Pula i Helsinški monitor za ljudska prava Ljubljana.

Vodič za saradnju nacionalnih manjina i institucija lokalne vlasti želi ukazati na važnost ove saradnje u
planiranju i realizaciji lokalnih javnih politika, te dati doprinos u njenom unapređenju na prostoru Bosne
i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, ali i drugih država na koje se mogu primijeniti predstavljeni modeli. Publikacija
je pripremljena u okviru projekta „Susjedstvo – Afirmacija multikulturalizma i saradnje na lokalnom
nivou u zemljama Zapadnog Balkana“, čiji je jedan od ciljeva unapređenje i promocija saradnje između
udruženja nacionalnih manjina i institucija lokalne vlasti. Projekat sprovode Helsinški parlament građana
Banja Luka, Centar za regionalizam Novi Sad, Udruženje za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda
„Homo“ Pula i Helsinški monitor za ljudska prava Ljubljana.
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.