Zagovaračka sedmica u Briselu

ukljuciseKomentari isključeni za Zagovaračka sedmica u Briselu

Predstavnica Helsinškog parlamenta građana u periodu od 16. do 19. novembra učestvuje u Sedmici zagovaranja u Briselu na temu ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u pogledu evropskih integracija. Ovo je regionalni program zagovaranja sa konsultativnim sastancima u Briselu koji okuplja brojne organizacije iz regije zapadnog Balkana, a u organizaciji Švedske fondacije „Kvinna till Kvinna“.  

Cilj ovog programa je da se ženskim organizacijama pruži veća vidljivost u procesu evropskih integracija, da se ojača učešće žena u svim relevantnim procesima, te da se osigura poštovanje ženskih ljudskih prava.  Sedmica je započela pripremama, te konsultativnim sastancima pred EU institucijama, EU parlamentarcima i odgovornim osobama za Balkan.

Zagovaračka sedmica u Briselu se organizuje svake godine u novembru i daje značajan doprinos kredibilitetu i budućim aktivnostima ženskih organizacija na zapadnom Balkanu.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.