Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske Unije

PublikacijeKomentari isključeni za Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske Unije

Publikacija “Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske Unije” je treća publikacija kojom nastojimo dati doprinos razumjevanju EU pravnog okvira i promovisati zaštitu ženskih ljudskih prava.

Pravni okvir Evropske unije potvrđuju njenu opredijeljenost za dostizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca. Već nakon površnog čitanja pravnih dokumenata EU, sa sigurnošću se može tvrditi da je ravnopravnost žena i muškaraca temeljna vrijednost, cilj i pokretač ekonomskog rasta Evropske unije, te da EU u svim svojim aktivnostima nastoji promovisati ravnopravnost muškaraca i žena. Posljednjih decenija razvijen je niz odredbi primarnog i sekundarnog prava EU, kao i veliki
broj političkih dokumenata i inicijativa u oblasti ravnopravnosti polova, posebno kada se govori o pravima žena po osnovu zapošljavanja i rada. Sudska praksa Suda pravde je također u velikoj mjeri doprinijela razvoju evropskog prava u ovoj oblasti.

Publikacija je nastala je u okviru projekta „Ženska ljudska prava i EU integracije“  i predstavlja doprinos razumijevanju procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji sa stanovištva obaveza koje Bosna i Hercegovina a koje se tiču usklađivanja domaćih bh. zakonskih propisa sa EU pravnom stečevinom. Projekat finansira švedska fondacija Kvinna till Kvinna.

Publikaciju možete preuzeti na ovom linku 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.