Žive biblioteke uvesti u škole

PRO BudućnostVijestiKomentari isključeni za Žive biblioteke uvesti u škole

U proteklih nekoliko dana Helsinški parlament građana je organizovao četiri Žive biblioteke i to u Bosanskom Petrovcu, Bihaću, Gradačcu i Zavidovićima.

Na ove četiri Žive biblioteke učestvovalo je preko 150 učenika koji su zajedno sa svojim nastavnicima i profesorima  mogli da “čitaju” odnosno razgovaraju sa članom porodica nestalih, civilnom žrtvom rata, sestrom koja je izgubila brata u ratu, povratnicom, žrtvom porodičnog nasilja, slijepom osobom i samohranom majkom, mirovnim aktivistiom, raseljenim licem i bivšim ovisnikom.
Jedna od osnovnih poruka nakon ovih sesija je bila da se ovakvi sadžaji trebaju uvesti u osnovne i srednje škola, kao podrška predmetu Ljudska prava i demokratija, te da su više naučili za ovih par sati razgovora sa “živim knjigama”, tj sa ljudima koji pričaju svoje lične priče, nego za cijeli semester u školi.

Posebnu zahvalnost dugujemo Srednjoj mješovitoj školi u Bosanskom Petrovcu u kojoj je organizovana Živa Biblioteka. srednjim školama iz Bihaća koje su učestvovale na ovom događaju, Javnoj biblioteci u Gradačcu koja nas je pozvala da budemo gosti Kikićevih književnih susreta u ovom gradu, te Javnoj biblioteci u Zavidovićima koja je bila naš domaćin, kao i školama koja su učestvovale na Živoj biblioteci.

„Žive biblioteka“  su oragnizoavne u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, Međureligijskim vijećem u BiH, Nansen Dijalog centrom iz Mostara i Kultom iz Sarajeva.

Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat se provodi upreko 70 opština/općina/gradova.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.