21 Septembra, 2009

zd12
Publikacije

Žena danas 12

Publikacija “Žena danas 12” nudi pregled aktivnosti realizovanih u okviru projekta koje su tokom 2008. godine partnerski realizovale nevladine organizacije Helsinški parlament građana I Udružene

Prioriteti djelovanja

Osnaživanje marginalizovanih grupa, posebno žena, mladih i manjinskih grupa, za političko djelovanje i unapređenje svog položaja u društvu Uticaj na institucije vlasti u Bosni i