26 Novembra, 2010

Vijesti

16 dana aktivizma

Aktivnosti Helsinškog parlamenta građana u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja: ► 9. decembar U Banjaluci će 9. decembra 2010. biti održana

Vijesti

Regionalna radionica u Novom Sadu

Helsinški parlament građana Banja Luka, Centar za regionalizam iz Novog Sada kao domaćin skupa i Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda „HOMO“ Pula,