27 Maja, 2013

Ali mora biti čisto
Uncategorized

Izbor fotografija za kalendar 2014.

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija CURE iz Sarajeva vas pozivaju da izaberete 12 fotografija koje po vašem mišljenju najupečatljivije govore o položaju marginalizovanih