16 Decembra, 2021

Vijesti

Korak bliže rodno odgovornom Ustavu BiH

Na poziv Agencije za ostvarivanje ravnopravnosti polova BiH, Inicijativa Građanke za ustavne promjene je imala priliku da predstavi Platformu ženskih prioriteta sa amandmanima na Ustav