Infografika: Žene u elektroenergetskom sektoru BiH

Infografika je nastala u okviru projekta „Ženska ljudska prava i EU integracije“ i odraz je naših nastojanja da rodnu perspektivu integrišemo i u pitanja i politike zaštite životne sredine, koje,  trenutno, karakteriše skoro potpuno odsustvo rodne komponente, bilo da se radi o rodno razvrstanim podacima, ili rodnoj procjeni uticaja.

Ovaj dio projektnih aktivnosti Helsinški parlament građana realizuje u partnerstvu sa Centrom za životnu sredinu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti