Alternativni CEDAW izvještaj – Izvještaj organizacija civilnog društva o primjeni zaključnih zapažanja i preporuka CEDAW komiteta za Bosnu i Hercegovinu 2013. – 2017.

ALTERNATIVNI CEDAW IZVJEŠTAJ je rezultat zajedničkog rada aktiviskinja i organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine koje su prikupile podatke, analizirale stanje i definisale specifične i opšte preporuke koje traže hitno, kontinuirano i sistemsko djelovanje vladinih institucija na svim nivoima u pravcu omogućavanja ženama Bosne i Hercegovine nesmetanog i nediskriminatornog pristupa ostvarivanju i zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Izvještaj prati zaključna zapažanja i preporuke CEDAW Komiteta iz 2013. godine upućene institucijama Bosne i Hercegovine i pokriva oblasti u kojima su aktivistkinje i organizacije civilnog društva identifikovane probleme, kršenja prava ili diskriminatorske prakse usmjerene protiv žena.

U izradi Izvještaja je direktno ili indirektno učestvovalo više od 20 organizacija civilnog društva, uz koordinaciju „Helsinškog parlamenta građana“ Banja Luka i „Prava za sve“ Sarajevo.

Izradom ovog četvrtog po redu Alternativnog izvještaja organizacije civilnog društva iz BiH su demonstrirale posvećensot dosljednom praćenju i zagovaranju primjene UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW) koja predstavlja jedna od najvažnjih međunarodnih dokumenata za zaštitu ženskih ljudskih prava. Aktiviskinje su, ne samo identifikovale i argumentovano predstavile ključne probleme sa kojima se žene u BiH suočavaju, nego su i adresirale odgovorne za njihovo nerješavanje i predložile konkretne mjere za poboljšanje stanja u skladu sa odredbama CEDAW konvencije.

Prvi izvještaj o stanju ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini je pripremljen 1999. g. u saradnji organizacije Global Rights i ženskih nevladinih organizacija u BiH, drugi izvještaj je pripremljen 2004. g. u saradnji Global Rights i koalicije 16 ženskih nevladinih organizacija u BiH, treći izvještaj je pripremljen 2013.g. uz koordinaciju Prava za sve Sarajevo i Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i učešće 8 organizacija koje djeluju u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova.

 

Izvještaj u cjelosti možete preuzeti ovdje, dok je izvještaj na engleskom jeziku dostupan na ovom linku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti