Antidiskriminacijski program

w_logo_7

Helsinški parlament građana Banja Luka je u septembru 2011. počeo sa provođenjem aktivnosti praćenja svih oblika diskriminacije u sjeverozapadnoj regiji BiH. Projekat se realizuje u okviru Antidiskriminacijskog programa podržanog od Fonda otovorenog društva BiH, i to komponente za mapiranje diskriminacije u BiH, a provodi ga pet nevladinih organizacija i to ICVA i Prava za sve iz Sarajeva, Centar za ljudska prava iz Mostara, Forum građana Tuzla i Helsinški parlament građana iz Banjaluke.

Ovim projektom se želi postići da se prestane sa praksom diskriminacije koja će biti zabilježena kao slučaj kršenja Zakona o zabrani diskriminacije. Kroz treninge i mjesečne sastanke predviđeno je da se radi na prikupljanju informacija o slučajevima diskriminacije sa lokalnim nevladinim organizacijama. Svi evidentirani slučajevi za koji se utvrdi da predstvljaju diskriminaciju će se proslediti udruženju za besplatnu pravnu pomoć ”Vaša prava”, koje će pokrenuti spor pred sudskim organima u cilju zaštite ljudskih prava.

Kako sistem zvaničnog praćenja pojava slučajeva diskriminacije od strane odgovornih institucija nije uspostavljen ni dvije godine poslije donošenja Zakona o zabrani diskriminacije do sada uočeni slučajevi/pojave diskriminacije od strane NVO ne daju cjelokupnu sliku i podatke o najčešćim i najizraženijim oblicima diskriminacije. Ovakvim akcijma dugoročno se želi promovisati kultura nediskriminacija i ljudskih prava i unaprijediti sistem i mehanizmi zaštite ljudskih prava u BiH.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti