Brošura „Moj glas je original”

U brošuri Moj glas je original” publikovali smo rezultate istraživanja prema kojem 74% od 1941 ispitanika smatra da bi bilo dobro da se što više mladih uključi u politiku. Na pitanje „da li mislite da su članovi podmladaka stranaka dovoljno prisutni u medijima?” ispitanici su mahom odgovorili negativno (89%), iz čega se vidi da postoji potpuni monopol starijih političara u javnim medijima u BiH. Većina ispitanika, njih 68 odsto, smatra da su mladi političari „pametni i ambiciozni ljudi” i “borci za interese mladih ljudi”, ali istovremeno ocjenjuju da mlade političare iskorištavaju njihove starije stranačke kolege. („Moj glas je original”, Banja Luka, septembar 2004.)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti