Brošura “U akciji zagovaranja”

“U akciji zalaganja” smo predstavili primjere uspješnih kampanja zalaganja koje su članice mreže „Da se vide, da se čuju“ sprovele u svojim sredinama.
Zahvaljujući kampanji „Otkup mlijeka“ koju je u Bosanskom Grahovu organizovalo Udruženje građanki „Grahovo“ žene su po prvi put, ili tek nakon 12 godina, otvorile svoje vlastite žiro račune i dobile svoje prve plate. (“U akciji zagovaranja”, Banja Luka, decembar 2004.)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti