Publikacije

cookbook-for-peace2
Publikacije

Kuhar za Mir

Projekat Helsinškog parlamenta građana Banja Luka „Recepti za mir“ namjenjen je promociji kulture dijaloga i multikulturalnosti kroz saradnju i povezivanje mladih iz četiri grada Bosne

zd15
Publikacije

Žena danas 15

U periodu od marta do novembra 2011. godine Helsinški parlament građana i Udružene žene Banjaluka, u saradnji sa lokalnim komisijama za ravnopravnost polova, organizovali su

izvjestaj-partnerstvo-1
Publikacije

Partnerstvo za promjenu (izvještaj)

U ovoj publikaciji navedene su mnogobrojne aktivnosti projekta “Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji Zakona o ravnoprvnosti polova u BiH” koji je Helsinški parlament građana