• Kategorija

  • zd15

   Žena danas 15

   6 Februara, 2012

   U periodu od marta do novembra 2011. godine Helsinški parlament građana i Udružene žene Banjaluka, u saradnji sa lokalnim komisijama za ravnopravnost polova, organizovali…  

  • izvjestaj-partnerstvo-1

   Partnerstvo za promjenu (izvještaj)

   16 Septembra, 2011

   U ovoj publikaciji navedene su mnogobrojne aktivnosti projekta “Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji Zakona o ravnoprvnosti polova u BiH” koji je Helsinški parlament…  

  • rjecnikrr

   Misterije rodne ravnopravnosti

   15 Jula, 2011

   Muškarci su jači od žena! Žene su nježnije od muškaraca! Dječaci nose plavo, a djevojčice roza! Feministkinje su, ustvari, prikrivene lezbejke koje mrze muškarce!…  

  • zakon naslovna

   Komentar Zakona o ravnopravnosti polova u BiH

   20 Juna, 2011

   Komentar Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH ima za cilj da omogući praktičnu primjenu ovog zakona u smislu ostvarivanja prava na sudsku zaštitu predviđenu…  

  • n-manjine-1

   Vodič za saradnju nacionalnih manjina i institucija lokalnih vlasti

   9 Juna, 2011

   Vodič za saradnju nacionalnih manjina i institucija lokalne vlasti želi ukazati na važnost ove saradnje u planiranju i realizaciji lokalnih javnih politika, te dati…  

  • rjecnik-1

   Rječnik različitosti

   4 Avgusta, 2010

   Ovaj rječnik pripremljen je u okviru projekta „X-press“ koji provode Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija CURE Sarajevo i Udruženje mladih novinara Republike Srpske,…  

  • prirucnik

   Priručnik za izvještavanje o marginalizovanim grupama

   10 Juna, 2010

   Namjera ovog priručnika je da buduće, ali i sadašnje novinare i novinarke, kao i druge zainteresovane, upozna sa pojmovima diskriminacije i marginalizacije i da…  

  • studija-manjine

   Prava nacionalnih manjina i lokalne politike

   30 Marta, 2010

   Studija o primjeni standarda zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji je rezultat istraživanja koje je sproveo Helsinški parlament građana Banja…  

  • partnerstvo_za_promjene

   Partnerstvo za promjenu

   22 Marta, 2010

   Brošura „Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova u BiH: Godišnji izvještaj za 2009.“ sadrži opis svih aktivnosti implementiranih da bi…  

  • zd13

   Žena danas 13

   25 Januara, 2010

   Pred vama je trinaesto izdanje publikacije o aktivnostima realizovanim u okviru projekta ”Žena danas” koju provode nevladine organizacije ”Helsinški parlament građana” i ”Udružene žene”…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.