• Kategorija

  • zd12

   Žena danas 12

   21 Septembra, 2009

   Publikacija “Žena danas 12” nudi pregled aktivnosti realizovanih u okviru projekta koje su tokom 2008. godine partnerski realizovale nevladine organizacije Helsinški parlament građana I…  

  • Studija: Mirovni aktivizam u Bosni i Hercegovini

   19 Septembra, 2009

   Studija o mirovnom aktivizmu nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini nastala je kao rezultat želje i ideje da se na jednom mjestu zabilježe glavne…  

  • Kroz ženska radna prava

   19 Septembra, 2009

   U ovoj brosuri dajemo pregled najvažnijih medjunarodnih i domaćih normi koji regulišu oblast rada i zapošljavanja, te predstavljamo podatke i iskustva koja, u borbi…  

  • Zašto nisi izabrala boljeg?

   19 Septembra, 2009

   Ova knjiga je nastala kao plod našeg desetogodišnjeg rada na SOS telefonu i u pravnom savjetovalištu za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja. Za…  

  • zd11

   Žena danas 11

   19 Septembra, 2009

   Pred vama je jedanaesta publikacija “Žena danas” koja daje pregled aktivnosti realizovanih u okviru projekta koji su tokom 2007. godine partnerski realizovale nevladine organizacije…  

  • Studija „Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH“

   19 Septembra, 2009

   Studija „Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH“ rezutat je istoimenog projekta čija realizacija je započela u martu 2007. godine. U Studiji su prezentovani…  

  • Rodne uloge i stereotipi (istraživanje)

   19 Septembra, 2009

   Žene su u društvu zarobljenice stereotipa. U patrijarhalnom ustrojstvu naše države ženama je mjesto da uređuju kuću, prate svog muškarca, rađaju i odgajaju djecu,…  

  • Uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti polova na lokalnom nivou vlasti

   19 Septembra, 2009

   Muškarci i žene, naročito zbog socijalne konstrukcije biološkog pola, imaju različite prioritete, organizuju svoježivote na različite načine i imaju neravnopravan pristup ekonomskim resursima, socijalnim…  

  • Žena danas 10

   19 Septembra, 2009

   Helsinški parlament građana Banja Luka i Udružene Žene Banja Luka u 2006. godini radno su obilježili deset godina svog postojanja. Ova godina bila je…  

  • Bilten „Mladi u politici“ VI

   19 Septembra, 2009

   U ovom broju možete pročitati: Mladi u svijetu “visoke politike”- do sada najveci broj izabranih mladih kandidata “Mladi u parlamentima od Dejtona do danas”…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.