Publikacije

rjecnikrr
Publikacije

Misterije rodne ravnopravnosti

Muškarci su jači od žena! Žene su nježnije od muškaraca! Dječaci nose plavo, a djevojčice roza! Feministkinje su, ustvari, prikrivene lezbejke koje mrze muškarce! Rodni

zakon naslovna
Publikacije

Komentar Zakona o ravnopravnosti polova u BiH

Komentar Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH ima za cilj da omogući praktičnu primjenu ovog zakona u smislu ostvarivanja prava na sudsku zaštitu predviđenu Zakonom.

rjecnik-1
Publikacije

Rječnik različitosti

Ovaj rječnik pripremljen je u okviru projekta „X-press“ koji provode Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija CURE Sarajevo i Udruženje mladih novinara Republike Srpske, s

studija-manjine
Publikacije

Prava nacionalnih manjina i lokalne politike

Studija o primjeni standarda zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji je rezultat istraživanja koje je sproveo Helsinški parlament građana Banja Luka

partnerstvo_za_promjene
Publikacije

Partnerstvo za promjenu

Brošura „Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova u BiH: Godišnji izvještaj za 2009.“ sadrži opis svih aktivnosti implementiranih da bi se ispunio

zd13
Publikacije

Žena danas 13

Pred vama je trinaesto izdanje publikacije o aktivnostima realizovanim u okviru projekta ”Žena danas” koju provode nevladine organizacije ”Helsinški parlament građana” i ”Udružene žene” iz

zd12
Publikacije

Žena danas 12

Publikacija “Žena danas 12” nudi pregled aktivnosti realizovanih u okviru projekta koje su tokom 2008. godine partnerski realizovale nevladine organizacije Helsinški parlament građana I Udružene