• Kategorija

  • Studija o nasilju u porodici u BiH

   19 Septembra, 2009

   Studija o nasilju u porodici rezultat je višemjesečnog istraživanja, sastanaka sa predstavnicima vladinih institucija i nevladinih organizacija, velikog broja intervjua sa ekspertkinjama i ekspertima…  

  • Mladi u politici

   19 Septembra, 2009

   Ako misliš da ne znaš dovoljno o politici. Ako misliš da su sve političke partije iste. Ako nisi politički aktivan u bilo kom smislu….  

  • Globalni medija monitoring projekt 2005

   19 Septembra, 2009

   16. februara 2005 godine, svjetski mediji su bili pažljivo praćeni. Tada su hiljade ljudi iz 76 zemalja pratili rodnu zastupljenost i način prezentovanja na…  

  • Knjiga moje prijateljice II

   19 Septembra, 2009

   “Knjiga moje prijateljice” predstavlja vodič namjenjen ženama žrtvama nasilja i sadrži odgovore na osnovna pitanja u vezi sa nasiljem nad ženama i djecom u…  

  • Nacionalne manjine – Primjena zakona

   19 Septembra, 2009

   Helsinški parlament građana Banjaluka i Savez nacionalnih manjina Republike Srpske su u periodu od maja do septembra 2005. godine radili istraživanje o primjeni Zakona…  

  • Žena danas 9

   19 Septembra, 2009

   Pred vama je jo jedna publikacija koja sadrži pregled svih aktivnosti koje su tokom 2005.u okviru projekta “Žena danas” realizovali altivisti i aktivistkinje nevladinih…  

  • Hvala što ste me pitali kako mi je

   19 Septembra, 2009

   “Hvala što ste me pitali kako mi je” je knjiga koja je nastala povodom desete godišnjice mira u Bosni i Hercegovini. Ona je rezultat…  

  • Udruženja nacionalnih manjina u BIH

   19 Septembra, 2009

   U periodu od maja do septembra 2005. godine Helsinški parlament građana Banjaluka i Savez nacionalnih manjina Republike Srpske prikupili su podatke o udruženjima nacionalnih…  

  • Mladi i mediji 2005.

   19 Septembra, 2009

   Mladi i stepen njihove zastupljenosti u sveukupnom životu kakav se vodi u Bosni i Hercegovini, predmet su istraživanja sprovedenog od strane Helsinškog Parlamenta Građana…  

  • Godišnji izvještaj: “Da se vide da se čuju” u 2004.

   19 Septembra, 2009

   “Da se vide, da se čuju” naziv je neformalne mreže aktivistkinja nevladinih organizacija i političkih partija, te žena u institucijama javne vlasti u Bosni…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.