Publikacije

Publikacije

Kroz ženska radna prava

U ovoj brosuri dajemo pregled najvažnijih medjunarodnih i domaćih normi koji regulišu oblast rada i zapošljavanja, te predstavljamo podatke i iskustva koja, u borbi za

Publikacije

Zašto nisi izabrala boljeg?

Ova knjiga je nastala kao plod našeg desetogodišnjeg rada na SOS telefonu i u pravnom savjetovalištu za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja. Za deset

zd11
Publikacije

Žena danas 11

Pred vama je jedanaesta publikacija “Žena danas” koja daje pregled aktivnosti realizovanih u okviru projekta koji su tokom 2007. godine partnerski realizovale nevladine organizacije Helsinški

Publikacije

Rodne uloge i stereotipi (istraživanje)

Žene su u društvu zarobljenice stereotipa. U patrijarhalnom ustrojstvu naše države ženama je mjesto da uređuju kuću, prate svog muškarca, rađaju i odgajaju djecu, dok

Publikacije

Žena danas 10

Helsinški parlament građana Banja Luka i Udružene Žene Banja Luka u 2006. godini radno su obilježili deset godina svog postojanja. Ova godina bila je i

Publikacije

Bilten „Mladi u politici“ VI

U ovom broju možete pročitati: Mladi u svijetu “visoke politike”- do sada najveci broj izabranih mladih kandidata “Mladi u parlamentima od Dejtona do danas” –