• Kategorija

  • Projekat: Dijalog među nama

   18 Septembra, 2009

   Projekat „Dijalog među nama“ je nastavak projekata „Od lokalnog do globalnog dijaloga I i II”. U okviru projekta model uspješne saradnje i obostrane komunikacije,…  

  • Projekat: Trening centar „Otvoreni univerzitet”

   18 Septembra, 2009

   Namjera projekta je bila da mirovno i obrazovanje o ljudskim pravima učini dostupnim građanima, kroz koncept „univerziteta“ otvorenog za svakoga, s obzirom da postojeći…  

  • Projekat: „Sustanari”

   18 Septembra, 2009

   Projekat „Sustanari“ je nastavak projekta „Nacionalne manjine: Sustanari, ne podstanari“, koji je realizovan u toku 2004. U toku 2005/6 nastavljena je saradnja sa Savezom nacionalnih…  

  • Projekat: Od lokalnog do globalnog dijaloga II

   18 Septembra, 2009

   Projekat „Od lokalnog do globalnog dijaloga II” je nastavak istoimenog projekta, koji se realizovao u Banjaluci. U toku 2005/6 se realizovao u opštinama Teslić…  

  • Projekat: Nacionalne manjine „Sustanari, ne podstanari”

   18 Septembra, 2009

   Kroz aktivnosti u ovom projektu obezbijeđeno je osnivanje, registracija i osnaživanje Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i drugih udruženja nacionalnih manjina u RS. Veći…  

  • Projekat: Od lokalnog do globalnog dijaloga

   18 Septembra, 2009

   Cilj projekta je bio ostvarivanje bolje komunikacije između građana i gradske uprave Banja Luka, kroz TV emisije, javne rasprave o funkcionisanju lokalne uprave i…  

  • „Budućnost”

   18 Septembra, 2009

   Projekat je činila edukacija nastavnika i učenika osnovnih škola u razvijanju nenasilnih oblika komunikacije i unapređivanju multikulturne saradnje u 60 osnovnih škola u RS…  

  • „Alternativa = Mir”

   18 Septembra, 2009

   Projekat „Alternativa = Mir” se sastojao od serije osmodnevnih programa obuke za mlade aktiviste sa prostora bivše Jugoslavije o izgradnji mira i jedne konferencije koja…  

  • „Bosna i Hercegovina, mir i integracija odozdo”

   18 Septembra, 2009

   „Bosna i Hercegovina, mir i integracija odozdo” – PHARE  projekat 1997/1998, zajednički projekat sa hCa Prag, Tuzla i Sarajevo.

  • Civilni djalog između Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske

   18 Septembra, 2009

   Civilni dijalog između Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske – ovu sesiju organizovali smo u saradnji sa Forumom građana Tuzle, Antiratnom…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.