ukljucise

ukljucise

USVOJEN GAP III

Usvojen je novi Gender akcioni plan III (GAP III) za period 2021-2025 kojim se članice EU obavezuju na dalje unapređivanje i promovisanje ravnopravnosti polova u

ukljucise

Talas nasilja nad ženama u EU

Porast nasilja nad ženama tokom pandemije Covid-19  pokazuje da zemlje EU i regije još uvijek nemaju odgovarajuće mjere zaštite. Izolacija zbog koronavirusa dovela je do