Civilni djalog između Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske

Civilni dijalog između Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske – ovu sesiju organizovali smo u saradnji sa Forumom građana Tuzle, Antiratnom kampanjom iz Zagreba i Beogradskim krugom, sa temom „Ekonomski, socijalni i politički aspekti obnove i razvoja” (Banja Luka, juna 1997.g.)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti