Civilni djalog između Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske

Arhiva0 comments

Civilni dijalog između Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske – ovu sesiju organizovali smo u saradnji sa Forumom građana Tuzle, Antiratnom kampanjom iz Zagreba i Beogradskim krugom, sa temom „Ekonomski, socijalni i politički aspekti obnove i razvoja” (Banja Luka, juna 1997.g.)

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.