Doručak sa novinarima u Banjoj Luci

Vijesti0 comments

U prvih pet mjeseci 2009-te godine nevladinoj organizaciji Plava sfera obratilo se 400 građana i građanki žaleći se na povredu svojih potrošačkih prava, izjavio je direktor za razvoj Plave sfere Danijel Malić na „Doručku sa novinarima“ koji je organizovao Helsinški parlament građana Banja Luka u okviru projekta „X-press“ 3. jula u Banjoj Luci, na temu zaštite prava potrošača.

Malić je objasnio da su se pritužbe građana uglavnom odnosile na račune za struju i grijanje, te na nezadovoljavajući kvalitet trgovinskih usluga i proizvoda.

Posljednje istraživanje koje je sprovela Asocijacija potrošača RS je pokazalo da je svega 4% građana i građanki RS upoznato sa odredbama krovnog Zakona o zaštiti potrošača koji je na snagu stupio 2006. godine. Ova činjenica ukazuje na potrebu uspostavljanja bolje saradnje između udruženja potrošača, vladinih institucija i medija koji i sami nerijetko krše prava potrošača reklamirajući određene proizvode i usluge koji nisu u skladu sa Zakonom, istakao je Malić.

Doručak sa novinarima na kojem se razgovaralo o zaštiti prava potrošača bio je šesti u nizu doručak organizovan u okviru projekta „X-press“.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.