Žena danas 12

zd12

Publikacija “Žena danas 12” nudi pregled aktivnosti realizovanih u okviru projekta koje su tokom 2008. godine partnerski realizovale nevladine organizacije Helsinški parlament građana I Udružene žene Banja Luka. S obzirom da je 2008. bila godina lokalnih izbora u BiH, veći dio aktivnosti bio je usmjeren na žene koje su se kandidovale za odbornice ili načelnice u svojim lokalnim sredinama, a u cilju obezbjedjivanja njihove što bolje vidljivosti tokom predizborne kampanje i osvajanja što boljih izbornih rezultata. U ovoj publikaciji prenosimo izvode iz dnevnika koje su pojedine kandidatkinje vodile tokom kampanje, kao i intervjue sa ženama koje su izabrane za odbornice na lokalnim izborima u oktobru 2008.

Osim toga, u brošuri možete pronaći šta se radilo i govorilo na radioniocama, javnim tribinama i okruglim stolovima organizovanim tokom 2008. godine.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti