EU gender akcioni plan –GAP III

Rodna ravnopravnost je strateško opredjeljenje EU i univerzalno priznato ljudsko pravo kao i imperativ za ekonomski rast, prosperitet, dobro upravljanje, mir i sigurnost. EU promoviše rodne ravnopravnosti kao ključan politički pravac u svojoj eksternoj akciji i zajedničkoj spoljnoj i sigurnosnoj politici, a sve radi ubrazanja napretka ka ispunjavanju globalnih ciljeva, uključujući Ciljeve održivog razvoja (COR) što je srž 2030 Agende. EU primjenjuje trostruki pristup kombinujući gender mainstreaming, ciljne akcije i politički dijalog. 

Izazovi za rodnu ravopravnost su mnogobrojni. Ipak, ne postoji zemlja u svijetu koja je blizu ostvarivanja pune rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena i djevojčica do 2030. godine. Određen progres je postignut, ali duboko ukorijnjene nejednakosti opstaju, uključujući osnovni pristup zdravstenoj njezi, obrazovanju i zaposlenju, a sve imajući u vidu nadaleko rasprostranjeno rodno zasnovano nasilje svuda u svijetu.

Na mnogim mjestima, prva žena i djevojčica se dovode u pitanje i često negiraju. Nestabilnost, krhkost, konflikt, klimatske promjene, degradacija okoliša, migaracije, nasilno protjerivanje i trenutna COVID-19 pandemija su neki od krucijalnih faktora za pogoršanje nejednakosti koje prijete teško ostvarenom napretku. Organizacije civilnog društva, uključujući i organizacije za ženska prava, se suočavaju sa sužavanjem civilnog, građanskog i demokratskog prostora.  

S druge strane, izazovi donose nove mogućnosti. Žene i djevojčice sve više učestvuju u oblikovanju globalnih transformacija sa novim generacijama koje su aktivne u globalnim i lokalnim pokretima za zeleniju i pravdniju tranziciju, jednaka prva za sve, demokratiju kao i za mirnodopsko i inkluzivno društvo. To pokazuje da je pozitivna promjena moguća.

Polazeći od Strategije EU za rodnu ravnopravnost 2020-2025, koja poziva na rodno ravnopravnu Evropu, ovaj novi Gender akcioni plan 2021-2025 (GAP III) EU poziva na rodno ravnopravan svijet i u skladu je sa Strategijom za LGBTIQ ravnopravnost 2020-2025. Ovaj plan će povećati doprinos EU u postizanju SDG 55 u svim područjima unitarnje i vanjske politike EU i pomoći implementaciji 2030 Agende.  

Bazirajući se na procjeni EU za podršku rodnoj ravnopravnosti i konsultaciji učesnika, GAP III pruža politički okvir EU za povećanje nivoa njene uključenosti, fokusirajući se pri tome na pet stubova:

  1. Učiniti angažman EU u smislu rodne ravnopranosti efikasnijim kao međusektorski prioritet eksterne akcije EU u svom političkom i programskom radu. Evropska komisija i Visoki prestavnik treba da ponovo potvrde da će do 2025 85% svih novih esternih akcija biti fokusirano na ovaj cilj.
  • Zajedno sa državama članicama EU promovisati strateški angažman EU na multi-lateralnom, regionalnom i državnom nivou i zajednički poboljšati implementaciju GAP-a III u svakoj partnerskoj zemlji i regionu u bliskoj saradnji sa partnerskim vlastima, civilnim društvom, privatnim sektorom i drugim ključnim sudionicima. 

  • Fokusirati se na ključna područja angažmana: osiguravanje slobode od svih oblika rodno zasnovanog nasilja; promocija seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava; jačanje ekonomskih i socijalnih prava i osnaživanje djevojčica i žena; poboljšanje jednake participacije i liderstva; implementacija ženske, mirnodopske i sigurnosne agende, lociranje izazova i iskorištavanje prilika koje nudi zelena tranzicija i digitalna transformacija.
  • Pružajući primjer, usposaviti rodno odgovorno i rodno balansirano liderstvo na najvišem političkom i upravljačkom nivoima EU.

Izvještavati i pričati o rezultatima, uklučujući pri tome kvantitativan, kvalitativan i inkluzivan monitoring sistem kako bi se povećao javni angažman, osigurala transparentnost i pristup informacijama te postigao bolji pregled dosega EU kada je u pitanju uticaj njenog rada širom svijeta.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti