Imaju li građani/ke BiH jednaka prava?

Inicijativa Građanke za ustavne promjene:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Današnji dan, 10. decembar obilježava se kao Međunarodni dan ljudskih prava, koji je utemeljen potpisivanjem Opšte deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine. Ovim dokumentom  su zagarantovana temeljna ljudska prava na „život, slobodu, sigurnost…bez ikakvih razlika.“

U Bosni i Hercegovini upravo su te razlike temelj za nesigurnost i nevidljivost, osobito kada govorimo o ženama koje Ustav ne prepoznaje u dovoljnoj mjeri.

Ženska ljudska prava prepoznata su brojnim domaćim i međunarodnim zakonskim regulativama (Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zabrani diskriminacije i dr.) kao i brojnim konvencijama i rezolucijama (CEDAW, Istambulska konvencija, Rezolucija 1325,…) koje su integrisane u Ustav BiH ali, nažalost, predstavljaju samo papir na koji se pozivamo, a koji se u BiH ne primjenjuje dovoljno i potpuno.

Svakodnevnica u BiH je postojanje neujednačenih porodiljskih naknada čiju visinu određuje svaki kanton posebno, te se dovodi u pitanje“ vrijednost“ porodilje iz  jednog kantona u odnosu na porodilju iz drugog. Takođe, ne mogu se svi građani i građanke kandidovati za državna tijela – tu mogućnost Ustav daje samo konstitutivnim narodima i time direktno diskriminiše sve nekonstitutivne građane i građanke BiH i krši Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Građani i građanke nemaju jednako pravo na zdravstvenu zaštitu i ne mogu se liječiti na cijeloj teritoriji BiH i nemaju pravo da utiču na Ustavkao najviši dokument kojim se kreira njihov život.

Nedovoljno učešće žena u pregovaračkim procesima i nepostojanje mehanizama i afirmativnih mjera u Ustavu utiče da 51% stanovništva koji čine žene nema stvarni uticaj na društvene i političke tokove.

Incijativa „Građanke za ustavne promjene“ ovim putem poziva sve nadležne institucije ozbiljno krenu u strateško rješavanje pitanja neimplementacije zakonske regulative kojom se garantuje rodna ravnopravnost i jednakost svih građana i građanki u Bosni i Hercegovini.

Krajnje je vrijeme da žene koje čine 51% bh. društva budu prepoznate kao ravnopravne sudionice i građanke ovog društva u svim segmentima.

 Takođe, poručujemo nadležnima da započnu sa promjenama  postojećeg Ustava BiH, koji i nakon 20 godina od njegovog donošenja, sadrži diskriminatorne ustavne odredbe, osobito unutar Kataloga ljudskih prava.

 Incijativa „Građanke za ustavne promjene“

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti